Pyd'nin Arkasında Kim Var?

Suriye'de Rusya Müdahalesi ve Suriye’de Değişen Dengeler sonunda terör örgütü PYD’nin hem Rusya’nın hem de Batı’nın desteğini arkasına almasındaki en önemli etken nedir? İşte Suriye'de değişen dengeler ve PYD'nin güç kazanmasının arka planı...

Hiç kuşkusuz Rusya’nın Suriye’deki savaşa müdahil olması iç savaştaki dengeleri değiştiren en önemli etken oldu. DAİŞ ile mücadele edeceği gerekçesiyle Suriye’yi işgal eden Ruslar, DAİŞ terör örgütünü değil hep ılımlı muhalifleri hedef aldı.

Ruslar, okul, hastane demeden ılımlı muhaliflerin kontrolündeki bölgeleri vurdukça bir taraftan Türkiye’ye doğru yeni göç dalgaları oluştu diğer taraftan da İranlı generallerin komutasındaki Esed güçleri ve dünyanın dört bir tarafından getirilen Şii milislerin alan kazanmasının önü açıldı.

Suriye’de, Esed’e hayat öpücüğü veren Rus müdahalesinin bir diğer kazananı PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD/YPG oldu. Hem Rusların hem de ABD’nin siyasi ve lojistik desteğini alan terör örgütü, kuzey Suriye’de önemli kazanımlar elde ederek Türkiye’nin, sınır hattı boyunca ortaya koyduğu kırmızı çizgilerini zorlamaya başladı.

PKK/PYD’nin, ele geçirdiği yerlerde bölgenin demografik yapısını değiştirmeye yönelik attığı adımlar, Türkmenler, Araplar hattı kendi siyasi çizgisine muhalif Kürtler üzerinde estirdiği terör, örgütün “DAİŞ ile savaşan aktör” gerekçesi öne sürülerek başta müttefikimiz ABD ve AB tarafından hep görmezlikten gelindi, kamufle edildi.

SURİYE'DEKİ GÜÇ MÜCADELESİ

Türkiye ne yaptıysa, PYD’nin de PKK’nın uzantısı bir terör örgütü olduğuna Batılı dostlarına bir türlü anlatamadı. Ya da her şeyi bütün çıplaklığıyla gören ve bilen Batı dünyası bu gerçeği görmek istemedi demek daha yerinde bir tespit olur. Kandil’de dolaşan teröristleri, terörist olarak kabul eden sözüm ona Batılı dostlarımız, aynı teröristlerin Suriye’nin kuzeyine geçtiklerinde bir anda nasıl oluyor da kahraman savaşçılar oluverdiklerini bir türlü bize izah edemediler.

Batı’nın rakibi durumundaki Rusya açısından da PKK/PYD, Suriye’deki güç mücadelesinde Moskova’nın kullandığı önemli piyonlardan biri oldu. Özellikle düşürülen uçağının ardından Moskova yönetimi, Türkiye’ye karşı kullanabileceği her türlü fırsatı değerlendirmek isteyen bir politika izledi. Putin’in “Türkiye’ye karşı atacağımız adımların ekonomik yaptırımlarla sınırlı kalmayacağız” sözü göz önüne alındığında Rusya’nın PKK/PYD kartını kullanması beklenen bir durumdu aslında.

Bu arada terör örgütü PYD’nin hem Rusya’nın hem de Batı’nın desteğinin arkasına almasındaki en önemli etkenin “İslamcı” olmamasının altını çizmemiz gerekiyor.

Terör örgütü DAİŞ’e karşı karada savaştırılacak kimseyi bulamayan Batı ve Rusya için maşa vazifesi gören PKK/PYD, bir diğer taraftan Ortadoğu yeniden şekillendirilirken Türkiye’yi bu işin dışında tutmak, kendi iç sorunlarıyla meşgul etmek için oldukça etkili bir piyon oldu.

Kaynak: Beytullah Demircioğlu, Altınoluk Dergisi, 361. Sayı, Mart 2016

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.