‘Peygamberler Şehri Kudüs’ Belgeselinin İlk Gösterimi Yapıldı

Diyanet TV tarafından hazırlanan “Peygamberler Şehri Kudüs” belgeselinin ilk gösterimi Ankara’da yapıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) konferans salonunda gerçekleştirilen programa Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın yanı sıra çok sayıda kişi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Programın açılışında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kudüs’ün evrensel bir değer olarak insanlığın buluştuğu mukaddes bir belde olduğunu ve birçok peygamberin bu kadim şehir ve çevresinde yaşadığını anımsattı.

Kudüs’ün Müslümanlar nezdinde her türlü meşakkatin göze alınarak yolculuğa değer görülen üç mabetten birinin bulunduğu yer olduğunu belirten Erbaş, Kudüs’ün dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi bir toprak parçası olmadığını söyledi.

Müslümanlar için vazgeçilmesi asla mümkün olmayan bir anlamı bulunan Kudüs’ün sadece Filistin’de yaşayanların değil, tüm dünya Müslümanlarının ortak yurdu ve meselesi olduğunu vurgulayan Erbaş, şehre bugünkü kimliğini kazandıranların Müslümanlar olduğunu dile getirdi.

“KUDÜS MÜSLÜMANLARIN YÖNETİMİNDEYKEN TÜM İNANÇLAR ÖZGÜRCE YAŞADI”

Şehrin Müslümanların yönetiminde bulunduğu sürede tüm inançların özgürce yaşadığını, arasında anlaşmazlık yaşayan gayrimüslim grupların dahi İslam’ın adaletine başvurduğunu anlatan Erbaş, 1. Dünya Savaşı’nın ardından İslam coğrafyasının işgal edilmeye başlanmasıyla şehrin ideal vasfını kaybettiğine işaret etti.

Türkiye’nin her zaman dünyadaki tüm mazlumların yanında olduğunu anımsatan Erbaş, bulundukları her ortamda Kudüs davasını dile getirdiklerini bildirdi.

Erbaş, “Millet olarak tarih boyunca Kudüs ve Mescid-i Aksa ile gönül bağımızı hiçbir zaman koparmadık, koparamayız. Kudüs, geçmişten günümüze her müminin kalbinde müstesna bir yere sahiptir ve vazgeçilmesi asla mümkün olmayan mübarek bir beldemizdir. İstanbul, Bağdat, Şam, Mekke, Medine, Kudüs aynı hakikatin, aynı medeniyetin kardeş şehirleridir. Aynı hikayenin, aynı hüznün, aynı sevincin şehirleridir.” diye konuştu.

Erbaş, belgeselin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

“PEYGAMBERLER ŞEHRİ KUDÜS” BELGESELİNİN İLK GÖSTERİMİ

Konuşmaların ardından “Peygamberler Şehri Kudüs” belgeselinin ilk gösterimi yapıldı. Belgeselin ilk bölümü Miraç Kandili olan 27 Şubat Pazar akşamı Diyanet TV ekranında gösterime girecek.

35 FARKLI MEKANDA ÇEKİMİ YAPILDI

Tarihi ve kutsal mekanların titiz bir çalışmayla anlatıldığı belgesel, Filistin ve Türkiye’den 15 kişilik profesyonel belgesel ekibinin 30 günlük çalışması sonucunda tamamlandı.

Yapım ekibi arasında Kudüs’e yönelik çalışmaları yürüten uzman ve akademisyenlerin de yer aldığı belgesel, 26 dakikalık 16 bölümden oluşuyor.

Yeni nesil teknolojilerle 35 farklı mekanda çekimleri yapılan belgeselde, Mescid-i Aksa imamından Kıyamet Kilisesi anahtarını elinde bulunduran aile üyelerine kadar Kudüs halkından röportajlar da yer aldı.

Kaynak: AA

İslam ve İhsan

KUDÜS'ÜN TARİHİ VE ÖNEMİ

Kudüs'ün Tarihi ve Önemi

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.