Peygamber’in Ev Halkı Nasıldı?

Din ve Hayat dergisi 23. sayısında Efendimiz’in ailesini (Ehl-i beyt’i) anlamak üzere dinî, tasavvufî, edebî ve aktüel yazı ve yorumları ile titiz bir dosya hazırladı.

Efendimiz (s.a.v.)’in vahiyle kuşatılmış kutlu hayat çizgisinden sonra geride bıraktığı önemli emanetlerden birisi de hiç kuşkusuz Ehl-i beyt’i idi. Bu konuda Din ve Hayat dergisi dosya konusunda ilk olarak İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Rahmi Yârân’ın yazdığı, yaşadığımız çağın kurak ve mahzun ikliminden Efendimiz’e samimi hislerini ihtiva eden bir mektubu yayınlıyor.

HER YÖNÜ İLE PEYGAMBER AİLESİ

DİN-VE-HAYAT-23Prof. Dr. Ömer Çelik, Kur’an’da üç farklı yerde ve üç peygamber ailesi için geçen "Ehl-i beyt" kavramından hareketle Peygamber ailelerini konu ediniyor. Yrd. Doç. Dr. Yusuf Açıkel, “Onu koruyup, gözetme, ihtiram ve ikram etmede” uyarıldığımız “Kutlu Peygamberin Dilinden Ehl-i Beyt”i; Prof. Dr. Bahaüddin Varol ise, Ehl-i beyt kavramının Efendimiz’in vefatından sonra tarihsel süreç içerisinde geçirdiği değişimi anlatıyor. Kendi soyunu 21. kuşaktan Adnan’a kadar sayan Peygamberimiz’in, dedelerini, anne-babasını, çocuk ve torunlarını Doç. Dr. Casim Avcı kaleme alıyor. İçinde yaşadığımız zamanlarda –farklı saiklerle- birliğini kaybetmiş İslam coğrafyası için bütünleştirici bir tesiri olacağına inandığımız “Ortak Payda Olarak Ehl-i Beyt” yazısıyla da Prof. Dr. İlyas Üzüm dosyaya katkı sağlıyor.

Prof. Dr. Celal Yeniçeri ve Prof. Dr. Osman Eğri ile söyleşilerin de yer aldığı 23. sayıda ayrıca Doç. Dr. Gülgûn Uyar, Cihan Aktaş, Yrd. Doç. Dr. Hilal Kazan, Hilmi Aydın, Dr. Ayhan Işık, Yusuf Turan Günaydın, Nimet Yılmaz, Abdülhamit Güler, Yrd. Doç. Dr. Meliha Yıldıran Sarıkaya, Yrd. Doç. Dr. Nuri Özcan gibi daha pek çok kıymetli ismi dergide görebilirsiniz.

Dergiye online olarak ulaşmak için: www.dinvehayatdergisi.com

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.