PEYGAMBERİMİZ'İN ÖRNEK BABALIĞI

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, iyi ve şefkatli bir baba idi. Çocuklarına duyduğu sevgi ve şefkat hakiki ve samimi idi, onları mutlu ve rahat kılabilmek için her türlü çabayı göstermişti. Çocuklarına olan sevgisi ne Onu hayatının esas gayesinden ayırmış, ne de çocuklarına karşı olan gerçek so­rumluluklarını unutturmuştur.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Bir kimse, çocuklarını Cehen­nemin ebedî ateşinde yanmaya bırakıyorsa güneşin sıcaklığından korumasında hiçbir hik­met yoktur" buyurmuştur:

İşte bunun gibi ana-babalara çocuklarına karşı asıl vazifeleri­nin ne olduğunu hatırlatan ebedî eğitim prensip­leri bırakmıştır. Bu prensipler, ana-babanın ye­tenek ve anlayışlarına uygun bilgilerini almak üzere çocuklarını eğitim müesseselerine göndermeden önce onlara ne gibi bir eğitim ve terbiye vermeleri gerektiğini göstermektedir.

HZ. PEYGAMBER ÇOCUKLARINI ÇOK SEVERDİ

Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, çocuklarını çok severdi. Enes rivayet etmiştir: "Aile efradına karşı Pey­gamber sallallahu aleyhi ve sellem'den daha müşfik olan hiç kimseyi görmedim. Oğlu İbrahim'in Medine'nin kenar mahallerinde oturan bir süt annesi vardı. Süt an­nenin kocası bir demirci idi. Beraberinde biz de olduğumuz halde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oraya gi­derdi. Varınca demircinin isle dumanlanmış evine girer, çocuğu kucaklar, öper koklar ve bir müddet sonra dönerdi."

Torunları Hasan ve Hüseyin'i çok severdi ve on­larla sık sık oynardı. Onun sırtına çıkıp ata bin­me oyunu oynarlardı. Bir keresinde Hasan'ı omuzlarında taşırken: "Ey Allah'ım ben onu se­viyorum ve senin de sevmeni niyaz ediyorum!" demiştir. (Buhari ve Müslim).

Usame b. Zeyd'in rivayeti­ne göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hasan'ı ve onu alır: "Ey Allah'ım! Onları sevdiğim için, onları sevmeni niyaz ediyorum" diye dua ederdi.

Tarihte, hiçbir insan davranış ve tavırda, İyi ahlakta ve takvada bu yüceliğe erişememiştir. O, herkes­ten mükemmeldi. Bütün bunlar insanlığın Peygam­ber sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrenmesi ve günlük hayatında uy­gulaması gereken davranışlardır.

HZ. MUHAMMED (S.A.V.) KİMDİR? HZ. MUHAMMED’İN (S.A.V) HAYATI

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle