Papazdan Filistin'de Sivil İtaatsizlik Çağrısı

Batı Şeria İslam-Hristiyan Komisyonu Üyesi papaz Musellem, İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerine karşı mücadelenin devam etmesi ve sivil itaatsizlik başlatılması çağrısında bulundu.

Batı Şeria İslam-Hristiyan Komisyonu Üyesi papaz Manuel Musellem, Kudüs'te son dönemde yaşananlar karşısında Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya metal dedektörlerden girmeyerek ve kapılarında namaz kılarak direnmesinin bir çeşit sivil itaatsizlik olduğunu, bu durumun tüm Filistin topraklarına yayılması gerektiğini belirtti.

Musellem, "Aksa ve Kudüs mücadelesi, işgalcilerle çatışmanın bir parçası. Bizler Siyonistlerin işgali altındaki Filistinli Arap halkıyız. İşgale denk bir şeyler yapmalı ve bu işgalden kurtulmalıyız." dedi.

İŞGALSİZ BİR GELECEK İÇİN SİVİL İTAATSİZLİK

Filistinli tüm kesimlere işgalsiz bir gelecek için birlik olma ve yeni bir kurtuluş örgütü kurma çağrısında bulunan Musellem, "Sivil itaatsizlik barışçıl direniştir. Dünyada bazı halklar bu sayede sömürgeden kurtulabilmiş, zafer kazanabilmiştir. Bu özgürlüğe giden bir yol." diye konuştu.

İsraillilere seslenen Musellem, şunları kaydetti:

"Sizin, Filistin'in bir karış toprağında hakkınız yok. Bu topraklar hiçbir zaman sizin olmadı. Siz İshak ve Yakup peygamberlerin torunları değilsiniz. Bizim topraklarımıza dünyanın farklı farklı yerlerinden geldiniz. Buradaki halkı zorla göç ettirip, kaynakları çalmak istiyorsunuz. Servet arıyorsunuz."

"Ben Filistinli bir Arabım. Bu topraklar bizim. Ben bir Hristiyanım. Aksa da bizim, Kıyamet Kilisesi de Yeniden Doğuş Kilisesi de. Filistin toprakları Müslümanlardan önce Hristiyanları ilgilendiriyor." diyen Musellem, İsrail makamlarına şu ifadelerle seslendi:

"Aksa'nın kapılarına kim için dedektör koyuyorsunuz? Müslümanları Müslümanlardan korumak için mi? Hristiyanları Müslümanlardan korumak için mi? Bu yaptıklarınız söyledikleriniz hepsi yalan. Bu uygulamaları Aksa'da ya da El-Halil'deki İbrahim Camisi'nden Yahudi yerleşimciler Müslümanları öldürürken hiç görmedik. Burada garip olan yabancı olan sensin asker. Mescidin saygınlığını ihlal eden ve kutsal mekanlarımızda ibadetimizi engelleyen sen. 14 Temmuz'da Aksa'da yaşananların sebebi de sensin."

BU SİYASİ BİR OYUN

Kudüs'te yaşananların arkasında siyasi amaçların olduğuna işaret eden Musellem, "Bu siyasi bir oyun, bir senaryo. İsrail, her olaya müdahil olmaya, otorite kurmaya çalışıyor. Bu sayede Aksa'nın tüm kapılarının anahtarlarını ele geçirmeye çalışıyor." dedi.

İsrail'in Kudüs'ü işgal ettiğinde aldığı Aksa'nın Mağaribe kapısının anahtarını geri vermesini isteyen Musellem, İsrail'in bu anahtarı Yahudi yerleşimcileri Aksa'ya sokmak için kullandığını aktardı.

Musellem, "Araplar ve Müslümanlar, Mağaribe kapısının anahtarının 1960'tan bu yana İsrail'in elinde olmasını nasıl kabul ediyorlar. İsrailliler, hareme istedikleri zaman giriyorlar. Avluda oynuyor, dans ediyor, şarkılar söylüyorlar. Burası kutsal bir mekan. Onların piknik yeri değil. Burası Allah'ın evi. Buraya giren herkesin huşu ve saygı içinde girmesi gerekir." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.