Özel Yöntemle 2 Buçuk Ayda Hafız Oldular

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinin (İZÜ) Hafızlık Projesi kapsamında, musiki ve toplu tekrarlarla 2,5 ayda hafızlığını tamamlayan 26 öğrenci icazet aldı.

İZÜ Uluslararası İslam Ekonomi ve Finansı Araştırma ve Uygulama Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen icazet töreni, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İmam Hatibi Bünyamin Topçuoğlu'nun Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'de 177 bini belgeli olmak üzere toplam 350 bin civarında hafız olduğunu kaydetti.

Hafızlığını tamamlayan öğrencileri tebrik eden Erbaş, "İnşallah hafızlarımız Kur'an-ı Kerim'e gönül verecek. Kur'an'ın mucizesini nasıl ki hafız olarak ispatladılar, hayat rehberi haline getirerek hem kendilerini hem de etrafındakilerini aydınlatacaklar. İnşallah kardeşlerimizin her biri kandil olur." dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığının en çok önem verdiği eğitim alanlarından birinin hafızlık olduğunu belirten Erbaş, hafızlığın klasik usulün yanı sıra örgün eğitimde de devam ettiğini, kısa zamanda hafız olmak için de yeni bir usulün ortaya çıktığını söyledi.

Kur'an-ı Kerim dışında hiçbir kitabın tamamının ezberlenmesinin mümkün olamayacağını ifade eden Erbaş, "Bu Kur'an'ın mucizesi. Kur'an, inişiyle okunmasıyla ezberlenmesiyle mucize. 'Hadi bakalım öyle bir kitap getirin.' diye meydan okuyor Kur'an-ı Kerim. Yani icazın en önemli yönlerinden birisi benzerinin getirilememesi. 'Değil kitabın tamamı, hadi bir ayetini getirin bakalım.' diye de meydan okuyor. O yüzden inşallah onun bu mucize oluşunu her alanda yerine getirelim, sadece ezberlemekle değil." diye konuştu.

5 yıl önce Diyanet İşleri Başkanlığınca başlatılan konulu tefsir projesi kapsamında hazırlanan "Hayat Rehberi Kur'an Konulu Tefsir" kitabının birkaç hafta önce çıktığını anımsatan Erbaş, Kur'an-ı Kerim'deki bütün konuları ele alıp tefsir ettiklerini ve 5 ciltlik bir eserin ortaya çıktığını, bunun ilahiyat fakültelerinde okutulmaya başlandığını kaydetti.

Erbaş, bu projeyle amaçlarının Kur'an'ı daha iyi anlamak olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Hafızlığın da Kur'an'ı okumanın da tefsirin de yorumun da ana hedefi onu en iyi şekilde yaşamaktır. Hayatımızı Kur'an'a göre tanzim etmektir. Kur'an ile ilgili tüm faaliyetlerin, etkinliklerin amacı ona göre yaşamaktır. Ayeti kerimede Rabb'imiz Kur'an'a göre bir hayatı bizden istiyor. Kur'an'a göre yaşarsak bizim neslimiz de ona göre bizi takip eder. Onlar için örnek oluruz. Nasıl ki Allah Resulü Efendimiz bizim için üsve-i hasene, biz de neslimiz için üsve-i hasene olalım inşallah. Peygamber varisleri, peygamberlerinin taşıdığı tabii vahiy alma dışındaki diğer vasıfları takip etmeli, onun vasıfları neyse biz de o vasıflarla vasıflanmalıyız."

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, projenin, Diyanet İşleri Başkanlığında yapmış oldukları hafızlık tedrisatının farklı farklı metotlarla daha nitelikli hale gelmesine katkı sağlaması temennisinde bulundu.

Türkiye'de hafızlık konularını takip etmek üzere geçen yıl ilk defa Hafızlık Eğitimi Daire Başkanlığı kurduklarını anımsatan Erbaş, hafızlıkla meşgul olanların burayla irtibat halinde olmasının faydalı olacağını ifade etti.

İZÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut da üniversitenin birçok alanda öncü olduğunu, Hafızlık Projesi'nin yeni bir model olarak öncülük yapacağını söyledi.

İZÜ İslami İlimler Fakültesi Öğretim Görevlisi ve proje koordinatörü Gülsüm Arslan ise 21 Haziran'da 41 öğrenciyle başladıkları Hafızlık Projesi'ni, 8 günlük Kurban Bayramı tatili dahil olmak üzere sağlık sorunu ve ailevi nedenlerle 7 öğrencinin ayrılmasının ardından 34 öğrenci ile 20 Eylül'de tamamladıklarını dile getirdi.

Projeye katılan öğrencilerin yaşları ve eğitim durumlarının farklı olduğunu aktaran Arslan, 34 öğrenciden 26'sının her gün 10 sayfa ham, 10 sayfa has ezber yaparak hıfzını tamamladığını, 8'inin de 5 sayfa ham, 5 sayfa has olmak üzere Kur'an'ın yarısını ezberlediklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından İZÜ Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Orhan Özokur ve İZÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a günün anısına bir hediye takdim etti.

Konuşmaların ardından isimleri tek tek okunarak platforma çağırılan hafızlara taç takıldı, icazetleri takdim edildi. Projeye katılarak Kur'an-ı Kerim'in yarısını ezberleyen öğrencilere ise katılım belgesi verildi.

Hafız öğrencilerin topluca Kur-an'ı Kerim okuduğu program, hatim duasının yapılmasının ardından sona erdi.

Kaynak: Diyanet Haber

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.