Oyuncaklarını Duygu Dolu Notlarla Depremzede Akranlarına Gönderiyorlar

ABD, Avusturya, Azerbaycan gibi çok sayıda ülkeden ve Türkiye'nin dört bir yanından çocukların depremzede akranları için gönderdiği oyuncak paketlerinin içerisindeki destek mesajları ve mektuplar okuyanlara duygu dolu anlar yaşatıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye ve çok sayıda ülke depremzedelere maddi ve manevi yardımda bulunmak üzere seferber oldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca doğal afetler sonrası depremzedelere hizmet vermek için kurulan Afet Acil Sosyal Yardım (ASYA) ekipleri de depremin ardından hemen harekete geçti.

Deprem bölgesine sevk edilen ASYA ekipleri, ayni yardımları çadır ve konteyner kentlerde kalan depremzedelere ulaştırıyor.

Yardım kolilerinin yanında, çocukların depremden etkilenen yaşıtlarına moral olması için kendi oyuncaklarını hediye ettiği paketler de bulunuyor.

"BAŞIN SAĞ OLSUN TÜRKİYE'M, ACINIZ ACIMIZDIR"

Türkiye'nin yanı sıra Meksika, Azerbaycan, Viyana ve birçok ülkeden çocuklar, duygularını kaleme aldığı mektup ve notları da hazırladıkları paketlerle gönderiyor.

Kolilerden çıkan oyuncakların içerisinde çocukların arkadaşlarına yazdığı duygu dolu notlar da bulunuyor. Bir çocuk oyuncaklarını koyduğu kolinin üzerine "Umudunuzu kaybetmeyin, kalbimiz sizinle, her şey güzel olacak, hepinizi seviyorum" yazarken, biri de kendi oyuncak ayılarını üzerine yazdığı "Tüm kalbimiz sizlerle. Lüleburgaz'dan sevgiler" notunu deprem bölgesindeki çocuklara gönderdi.

Yurt dışından çocuklar da oyuncaklarını destek mesajlarıyla deprem bölgesine ulaştırdı.

Yardım paketlerinin içerisinde, Azerbaycan'dan "Başın sağ olsun Türkiye'm, acınız acımızdır" başlıklı mektubun bulunduğu bir koli yer alırken, başka bir çocuk da Azerbaycan ile Türk bayrağını çizip "Türkiye biz seninleyiz. Üzüntünüz üzüntümüzdür" notuyla oyuncağını depremzede çocuklar için paketledi.

ASYA ekipleri, "Bazen düşeriz fakat bizi kaldıran birlik ve beraberliktir. Meksika'dan sevgilerle", "Dualarımız sizinle. Atlanta'dan sevgiler", "Viyana'dan merhaba arkadaşlarım. Sizleri çok seviyorum" gibi çok sayıda destek mesajı yazılı paketi depremzede çocuklara ulaştırdı.

Kaynak: AA

İslam ve İhsan

6 YAŞINDAKİ ZEYNEP OYUNCAK BEBEĞİNİN ÜZERİNE NOT YAZARAK DEPREM BÖLGESİNE GÖNDERDİ

6 Yaşındaki Zeynep Oyuncak Bebeğinin Üzerine Not Yazarak Deprem Bölgesine Gönderdi

OYUNCAK SEÇİMİ NASIL OLMALIDIR?

Oyuncak Seçimi Nasıl Olmalıdır?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.