Organik Tarım İlçede Göçü Durdurdu

Konya'nın Hüyük ilçesinde, son yıllarda verilen teşviklerle hız kazanan ve üreticiler açısından daha iyi gelir imkanı oluşturan organik çilek üretiminin yaygınlaşmasıyla çiftçiler, bahçelerinde yaptıkları yerlerde konaklıyor. 

Konya'nın en küçük ilçelerinden biri olan Hüyük'te 1990'lı yıllarda bahçelerde başlayan çilek üretimi, 2007'den sonra modern tarım tekniklerinin uygulanmasıyla hız kazandı.

Çilek üretiminin yaygınlaşması ve iyi gelir imkanı sunmasından dolayı, özellikle başka il ve ilçelere şekerpancarı işçisi olarak giden Çamlıca Mahallesi sakinleri, tarım işçiliğini bırakıp organik çilek üretimine yöneldi. Başka il ve ilçelere göç veren ilçe, çilek üretiminin yaygınlaşmasıyla göç almaya başlıyor.

İlçe, Gıda, Tarım Hayvancılık Müdürü Yücel Doğan, yaptığı açıklamada, ilçede çilek üretiminin 2007'den sonra modern tarım tekniklerinin uygulanmasıyla hız kazandığını söyledi.

ORGANİK ÇİLEK UMUT KAYNAĞI OLMAYA BAŞLADI

Son yıllarda ilçede organik çilek üretim miktarının artış gösterdiğine işaret eden Doğan, "Organik çilek yetiştiriciliğinin daha iyi gelir imkanı sunması nedeniyle yöreye tersine göç başladı. Geçmişte büyükşehirlere göç edenlerden iş durumu iyi olmayanlar geriye dönüş yaparak, organik çilek üretimine başladı. Daha iyi para kazanmaya başladılar" diye konuştu.

Doğan, çilek üretiminin ilçe halkı için umut kaynağı olmaya başladığını ve özellikle Çamlıca Mahallesi'nde artan çilek yetiştiriciliğiyle şekerpancarı işçiliğinin azaldığını belirten Doğan, şunları kaydetti:

"Pancar üretimi, yavaş yavaş tarihe karışmaya başladı. Bu yöre 2007 yılınaKonya'nın değişik ilçelerine, hatta il dışına tarım işçisi gönderiyordu. Bu göç çilek üretimiyle durdu. Mahalle sakinleri arazilerinde organik çilek üretimi yaparak daha iyi gelir imkanına kavuştu. Çilek hem daha iyi gelir sağladığı hem de her gün bakım ve ilgi isteyen bir ürün olduğu için üreticiler evlerini çilek bahçelerine taşıyor.

Büyük umut olan, heves ve çalışma azmi uyandıran organik çilek üretiminin yaygınlaşmasıyla çiftçilerimiz bahçelerinde konaklayabilecekleri yerler yapmaya başladı. Çilek sezonunda bu evlerde kalıp ürünleriyle ilgileniyorlar."

HEDEF 15 BİN DEKARDA ÜRETİM YAPMAK

Hüyük'te 7 bin dekarlık alanda organik çilek üretimi yapıldığını aktaran Doğan, hedeflerinin bu alanı 15 bin dekara çıkarmak olduğunu belirtti.

Çilek işleme ve değerlendirme tesisisin ilçeye kurulmasını hedeflediklerini vurgulayan Doğan, şöyle devam etti:

"Müteşebbislerimizi bu konuda ilçemize davet ediyorum. Gelsinler, bizler de burada kendilerine yardımcı olalım. Onlar da bölgemiz insanı da kazansın. Bu tesisler bölgemizde kurulabilirse şu anki üretim potansiyelini on katına çıkarabiliriz. Bu yıl yaşanan don, çilek çiçeklerine zarar verdiği için ilk hasat iki haftalık gecikmeyle de olsa başladı. Açılış fiyatlarımız 2,5-2,8 liralarda seyrediyor. Bu fiyatlar şu anda üreticimizi tatmin eder vaziyette."

Kaynak: AA

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.