Namazın Dini ve Dünyevi Faydaları

Namazın dini ve dünyevi faydaları nelerdir? Namazın toplumsal hayata etkileri nelerdir? Namazın dinî, ferdî, sosyal ve pedagojik faydaları...

Namaz, Allah’ın verdiği sayısız nimetlere karşı bir şükür olmak üzere meşrû kılınmıştır. Namazın dinî, ferdî, sosyal ve pedagojik pek çok faydaları vardır:

 • 1) Namazın Dinî Faydaları

Namaz, Allah ile kul arasında bağ kurmaktır. Bu bağ, dinin direği ve temelidir.  Beş vakit namazı şartlarına uygun olarak ve vaktinde kılanların, büyük günahlardan el çekmeleri sebebiyle, diğer günahlarının affedileceği âyet ve hadislerle sâbittir. Kur’an-ı Kerîm’de şöyle buyurulur: “Ey Muhammed! Sana vahyolunan kitabı oku. Namazı dosdoğru kıl. Şüphesiz ki namaz, insanı fuhuştan ve kötü şeylerden alıkoyar. Allah’ı anmak elbette en büyük bir ibadettir. Allah ne yaptığınızı çok iyi bilir.” (Ankebût, 29/45.)  “Namazlarında huşû içinde bulunan mü’minler kurtuluşa ermişlerdir.” (Mü’minûn, 23/1.)

Hz. Peygamber: “Sizden birinizin kapısı önünden bir nehir aksa ve her gün beş kere bu nehirde yıkansa, kendisinde kir diye birşey kalır mı?” diye buyurdu.

Sahabe: “Hayır kalmaz” dediler.

Bunun üzerine, Rasûlullah (s.a.s) şöyle buyurdu: “Beş vakit namaz da böyledir. Suyun kirleri temizlediği gibi günahları temizler.” (Buhârî, Mevâkît, 6; Müslim, Mesâcid, 283; Tirmizî, Edeb, 80, 90)

Kılınan namazların, büyük günahların dışında kalan küçük günahlar için keffâret olduğu bir hadiste şöyle ifade buyurulur: “Büyük günah işlenmediği sürece, beş vakit namaz ile cuma namazı, diğer cumaya kadar, arada işlenen günahları örter.” (Müslim, Tahâre, 14, 15; Tirmizî, Mevâkît, 46; İbn Mâce, Tahâre, 79, 106; A. İbn Hanbel, II, 22 9, 359, 400)

 • 2) Namazın Ferdî Faydaları

Namazın ferdi faydaları:

 • Namaz kulu Allah’a yaklaştırır.
 • Ruhu ve iradeyi güçlendirir.
 • Kişiyi sabır ve şükre alıştırır.
 • Her gün belli aralıklarla namaza duran mü’min, dünyanın hırs, kötülük ve gösterişlerinden korunmuş olur.
 • Huşû içinde kılınacak namaz; ihlâs, takvâ ve güzel ahlâkın meydana gelmesini sağlar.

Kur’an-ı Kerîm’de şöyle buyurulur: “Sabrederek ve namaz kılarak Allah’tan yardım isteyin. Şüphesiz namaz, Allah’a boyun eğenlerden başkasına ağır gelir.” (Bakara, 2/45.)

Hz. Peygamber bir hadisinde şöyle buyurmuştur: “Dünyanızdan bana kadın ve güzel koku sevdirildi. Namaz ise gözbebeğim kılındı.” (Nesâî, İşretü’n-Nisâ, 1; A. İbn Hanbel, III, 12 8, 199, 285)

Diğer yandan, Allah Rasûlü’nün üzüntü ve keder zamanında huzur ve sükûna kavuşmak için; “Ey Bilâl, kalk, ezan oku da namaz kılalım ve huzura kavuşalım” dediği nakledilir.( A. İbn Hanbel I, 206, 26 8, 280, V, 388; Nesâî, Mevâkît, 46)

 • 3) Namazın Sosyal Faydaları

Namazın sosyal faydaları:

 • Namaz ırk, renk, dil ve ülke ayırımı gözetmeksizin mü’minleri bir safta toplar ve toplum şuurunu güçlendirir.
 • Sosyal dayanışmayı gerçekleştirir, cemaat birliğini sağlar.
 • Mü’minleri, küfür karşısında tek toplum hâline getirir.
 • Cemaatle namaz kılınan mescitler, halk arasında yardımlaşma, dayanışma ve teşkilâtlanma bakımından bir altyapı oluşturur.

Kur’an-ı Kerîm’de; “İyillik ve takvâda yardımlaşın. Günah işlemek ve düşmanlık yapmakta yar dımlaşmayın” (Mâide, 5/2)  buyurulur. Rasûlullah (s.a.s) de şöyle buyurmuştur: “Mü’min mü’min için bir binanın birbirini destekleyen tuğlaları gibidir.” (Buhârî, Salât, 88, Mezâlim, 5; Müslim, Birr, 65; Tirmizî, Birr, 18; Nesâî, Zekât, 67.)

Kaynak: Prof. Dr. Hamdi DÖNDÜREN, İslâm İlmihali

CEMAATLE NAMAZIN HİKMETİ VE FAYDALARI

NAMAZ NASIL KILINIR?

NAMAZIN HİKMETLERİ

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle