Müzedeki Sıradışı Mecsit

Bayburt’a bağlı Bayraktar köyünde, Prof. Dr. Koçan tarafından kurulan ve 2010'da açılan, gerek mimari yapısı ve gerekse de kurulduğu yer itibariyle sıra dışı müze olarak ünü dünyaya yayılan Baksı Müzesi'nin mescidi de sıra dışı.

Bayburt’a bağlı Bayraktar köyünde, Prof. Dr. Koçan tarafından kurulan, gerek mimari yapısı ve gerekse de kurulduğu yer itibariyle sıra dışı müze olarak ünü dünyaya yayılan Baksı Müzesi'nin mescidi de dikkati çekiyor.

Bayraktar köyünde 2010'da açılan Baksı Müzesi, kendisini sadece seyirlik bir müze olarak sınırlamadan, bulunduğu bölgedeki insanlara imkanlar sağlayarak, sadece bir yön ve döneme ait olmadan gelenekselle çağdaşı aynı zeminde buluşturarak diğer müzelerden farklı olduğunu da ortaya koyuyor.

MÜZENİN MESCİDİ BU KADAR OLUR

Müzenin kurucusu Koçan, yörede çeşitli nedenlerle yıkılan camilerden çıkan oyma parça, kilim ve levhalardan oluşan Eskiler Mescidi'nin müzenin inançla ilgili başka bir bölümünü oluşturduğunu söyledi.

Baksı Müzesi'ndeki Eskiler Mescidi'nin bu yönüyle çok anlamlı olduğunu belirten Koçan, şöyle devam etti:

"Üst üste serilmiş, başka camilerden, mescitlerden çıkmış kilimler, seccadeler orada. Duvarlarda başka camilerden gelmiş ahşap oymalar, aydınlatma aletleri var. Kendi içerisinde son derece mistik, yalın ve çok hoş bir eski cami ve mescitlerle ilgili müze bölümü oluştu aynı zamanda. Hatta orayı açtığımızda bir hemşehrimiz 'Burası müze olmuş, burası mescit değil ki' dedi. Bir başka hemşehrimiz de 'Müzenin mescidi de bu kadar olur' dedi."

MESCİTTEKİ İLGİNÇ DOKUMA KOLEKSİYONU

Koçan, Eskiler Mescidi'nin bir de tarihi olduğunu anlatarak "Yoncalı köyümüz var. Eski bir köy bu ve o köyde küçük eski bir cami vardı. Bence halk mimarlığı açısından olağanüstü bir camiydi. Bir işadamı dostumla o camiyi restore etmek gibi bir fikrimiz vardı. Sonra bu dostumuz vefat edince o cami projesi bir bakıma kader değiştirdi." dedi.

Mescitte çok rahatlıkla, eskiden mescitlerin nasıl olduğunu, onlarda nasıl bir tezyinat kullanıldığını görmenin mümkün olduğunu aktaran Koçan, mescitte ilginç bir dokuma koleksiyonu oluştuğunu da vurguladı.

Kaynak: AA

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.