Müfredat Nedir?

Müfredat: Bir konu veya maddeye âit şeylerin tafsîlâtı, ayrıntıları, mürekkep, karışık olmayan, basit şeyler.

MÜFREDAT KELİMESİNE ÖRNEK CÜMLELER

Felsefe derslerinin, İlâhiyat Fakültelerinin müfredâtında bulunup bulunmamasıyla ilgili tartışmaların da yaşandığı
günümüzde, “akıl ve felsefe”ye dâir İslâmî bakış açısının ne olması gerektiğiyle ilgili, çevremizden ve talebelerimizden çeşitli
suallere de muhâtap olmaktayız.

*****

Kurʼân ve Sünnetʼin canlı bir tefsîri olan Siyer dersinin İlâhiyat müfredâtında ne kadar az yer bulabildiği mâlûmdur.
Üstelik o da ekseriyetle kronolojik bilgiler manzûmesinden öteye geçmemektedir.

Hâlbuki Siyer-i Nebî, Peygamber Efendimizʼin sûretiyle beraber sîretini de okuyup tahlil edebilecek keyfiyette, derinlemesine
öğrenilmesi gereken bir derstir.

MEB MÜFREDATINDA 'BAĞIMLILIKLA MÜCADELE' VURGUSU

MEB MÜFREDATINDA 'BAĞIMLILIKLA MÜCADELE' VURGUSU

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle