Müezzinlik ve Namaz Sonrası Tesbihat Nasıl Yapılır?

Müezzinlik nasıl yapılır? Namazdan sonra tesbihat nasıl yapılır? Tesbihat yaparken neler söylenir? Tesbihat ve anlamları nelerdir?

Müezzin, camilerde ezan okuyan, sala getiren, namazlarda selam ve tesbih dualarını okuyan kişidir. Müezzinlik makamı, Peygamberimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- zamanından beri vardır. İlk müezzin Bilal-i Habeşi'dir. Cemaatten erkek olan herkes müezzin olabilir. Müezzin olacak kişinin Kuran-ı Kerim okuyabilmesi ve güzel sesli olması genel olarak kabul edilir.

1- MÜEZZİN EZAN OKUR

Namaza davet için önce ezan okunur.

 • Ezanın Arapçası

 • Ezanın Türkçe Okunuşu ve Anlamı

 • “Allâh-ü Ekber” (Allah en büyüktür) (4 kere),
 • “Eşhedü en lâ ilâhe İllallah” (Şahitlik ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur) (2 kere),
 • “Eşhedü enne Muhammeden Rasûlullah” (Şahitlik ederim ki Muhammed Allah’ın elçisidir) (2 kere),
 • “Hayye ale’s-salâh” (Haydi namaza) (2 kere),
 • “Hayye ale’l-felâh” (Haydi felaha) (2 kere),
 • “Allâh-ü Ekber” (Allah en büyüktür) (2 kere),
 • “Lâ ilâhe İllallah” (Allah’tan başka ilâh yoktur) (1 kere).

Not: Sabah ezanında "Hayye ale’l-felâh" cümlesinden sonra 2 defa "es-Salâtü hayrün mine’n-nevm" (Namaz uykudan hayırlıdır) denir.

2- EZANDAN SONRA EZAN DUASI OKUNUR

Ezan okunduktan sonra ezan duası okumak sünnettir ve Efendimiz "kim bu duayı okursa şefaatim ona vâcib olur." (Buhârî, Ezan, 8) buyurmuştur.

 • Ezan Duasının Arapçası

 • Ezan Duasının Türkçe Okunuşu ve Anlamı

“Allahumme Rabbe hezihi’d-da’veti’t-tâmme. Vesselatil kâimeti âti Muhammedenil vesilete vel fazîlete vebashu makâmen Mahmudenillezi veadteh.” (Buhârî, Ezan, 8) “Ey bu tam davetin ve kılınmak üzere olan bu namazın Rabbi olan Allah’ım! Muhammed’e vesileyi, fazileti ihsan et. Bir de kendisine va’d ettiğin Makam-ı Mahmûd’u verip oraya ulaştır, muhakkak ki Sen vaadinden dönmezsin.”

3- MÜEZZİN FARZ NAMAZDAN ÖNCE KAMET GETİRİR

Kamet, farz namazlardan önce, namazın başladığını bildiren ve ezan benzeri sözlerdir. İster cemaatle, isterse tek başına kılınsın, erkeklerin her farz namazdan önce kâmet getirmeleri sünnettir. Kaza namazlarında da kâmet getirmek sünnettir. Kamet getirmek namazın dışında bir sünnettir, getirildiğinde sevap kazanılır, getirilmediğinde sevaptan mahrum kalınır.

 • Kametin Arapçası

 • Kametin Türkçe Okunuşu ve Anlamı

 • “Allâh-ü Ekber” (Allah en büyüktür) (4 kere),
 • “Eşhedü en lâ ilâhe İllallah” (Şahitlik ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur) (2 kere),
 • “Eşhedü enne Muhammeden Rasûlullah” (Şahitlik ederim ki Muhammed Allah’ın elçisidir) (2 kere),
 • “Hayye ale’s-salâh” (Haydi namaza) (2 kere),
 • “Hayye ale’l-felâh” (Haydi kurtuluşa) (2 kere),
 • “Kad Kâmeti’s Salâh” (Namaz başladı) (2 kere),
 • “Allâh-ü Ekber” (Allah en büyüktür) (2 kere),
 • “Lâ ilâhe İllallah” (Allah’tan başka ilâh yoktur) (1 kere).

4- NAMAZDAN SONRA OKUNAN TESBİHATLAR

 • 1- Müezzin, namazın farzından sonra “Selam Duası” Okur.

Türkçe okunuşu: "Allâhumme ente’s-selâmü ve minke’s-selâm, tebârekte yâ zelcelâli ve’l-ikrâm." Anlamı: “Allahım selâm sensin. Selâmet ve esenlik sendendir. Ey azamet ve kerem sahibi Allahım, sen hayır ve bereketi çok olansın.”

 • 2- Selam duasından sonra müezzin cemaatin salavat getirmesi için aşağıdaki duayı okur.

Türkçe okunuşu: “Ala Resulina Muhammedin salavat” Anlamı: “Salat Peygamberimiz Hz.Muhammed -sallâllâhu aleyhi ve sellem-‘in üzerine olsun.”

 • 3- Cemaat salavat getirdikten sonra müezzin aşağıdaki duayı okur.

Türkçe okunuşu: “Subhânallâhi ve’l-hâmdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhu ekber ve lâ hâvle ve lâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyi’l-azîym.” Anlamı: “Allah eksik sıfatlardan münezzehtir. Hamd Allah’adır. Allah’tan başka ilah yoktur ve Allah en büyüktür. Allah’tan başkasında güç ve kudret yoktur.”

 • 4- Yukarıdaki dua bitince bütün cemaat sessizce Ayete’l-Kürsi'yi okur.

Türkçe okunuşu: “Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. “Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi’şey’in min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.” (Bakara suresinin 255) Anlamı: "Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla. “Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. Onu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey onundur. İzni olmaksızın onun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar onun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez. O, yücedir, büyüktür.” (Bakara suresinin 255)

 • 5- Ayete’l-Kürsi'den sonra tesbihata geçilir. Müezzin, cemaatin 33 defa "Sübhanallah" demesi için aşağıdaki duayı söyler.

Türkçe okunuşu: "Ve huvel aliyyul azîymi zul celali sübhanellah."

 • 6- Müezzin, yukarıdaki duayı okunduktan sonra herkes sessizce 33 defa "Sübhanallah" der.

Türkçe okunuşu ve anlamı: Sübhanallah (Allah noksanlardan münezzehtir)

 • 7- "Sübhanallah" dedikten sonra müezzin, cemaatin 33 defa "Elhamdülillah" demesi için aşağıdaki duayı söyler.

Türkçe okunuşu: "Subhanel Kerimi daimenil hamdulillah"

 • 8- Müezzin, yukarıdaki duayı okunduktan sonra herkes sessizce 33 defa "Elhamdülillah" der.

Türkçe okunuşu ve anlamı: Elhamdülillah (Hamd Allah’adır.)

 • 9- "Elhamdülillah" dedikten sonra müezzin, cemaatin 33 defa "Allahu Ekber" demesi için aşağıdaki duayı söyler.

Türkçe okunuşu: "Rabbil alemine teala şanuhullahu ekber"

 • 10- Müezzin, yukarıdaki duayı okunduktan sonra herkes sessizce 33 defa "Allahu Ekber" der.

Türkçe okunuşu ve anlamı: Allahü Ekber (Allah en büyüktür.)

 • 11- Müezzin tesbihlerden sonra şu duayı okur.

Türkçe okunuşu: “Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâ şerike leh, lehü’l-mülkü ve lehü’l-hâmdü ve hüve alâ külli şey’in kadir.” Anlamı: "Eşsiz olan ve ortağı olmayan Allah’tan başka ilah yoktur. Hükümranlık Onundur, hamd Onadır ve O her şeye güç yetirendir."

 • 12- Yukarıdaki duadan hemen sonra müezzin aşağıdaki duayı okur ve cemaat hep birlikte ellerini açıp dua ederler.

Türkçe okunuşu: "Subhane Rabbiye'l-aliyyi'l-a'le'l-vehhab" Anlamı: "Yüce, ulu ve lütufkâr olan Rabbimi tesbih ederim."

 • 13- Dua bitince "Amin" denir ve müezzinlik tamamlanmış olur

Türkçe okunuşu ve anlamı: "Amin" (Yâ Rabbi duamı kabul et)

İslam ve İhsan

5 VAKİT NAMAZ NASIL KILINIR?

5 Vakit Namaz Nasıl Kılınır?

KAMET NASIL GETİRİLİR?

Kamet Nasıl Getirilir?

EZAN OKUMANIN FAZİLETİ

Ezan Okumanın Fazileti

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

 • Allah razi olsun

  Allah razı olsun

  COK SAOLUN TEŞEKKÜR EDERİZ. ALLAH EMEĞİNİZİN KARŞILIĞI MİSLİYLE SİZLERE DÜNYA AHİRETTE NASİP ETSİN

  cok güzel, alinti yani talebelerim icin kopya yapabilirmiyim?

  Bu yıl bizim misafir geldi nasılsınız

  • açlıktan ölüyoooooooom

  Allah razı olsun

  En doğru şekilde yazıp hazırlayıp emek vermişsiniz. Rabbim sizlerden razı olsun.

  Allah razı olsun toplu bir şekilde sunmuşsunuz

  Bu Sayfayi hazirliyanin ellerine emegine Saglik. Allah razi olsun

  Allah razi olsun

  Allah razı olsun

  5, 7 ve 9. maddelerdeki duaların anlamları yazılmamış. onları da yazsanız daha güzel olurmuş.
  kim hazırladı ise eline emeğine sağlık

  • hemen altlarında Subhanallah, Elhamdülillah ve Allah-u ekber tesbihatlarınını anlamı verilmiş. 5.7.9 bu zikirlerden öncesi zaten türkçe gibi :D anlaşılıyor

  Hocam amin kısmında
  Amin welhamdulillahi rabbil âlemin el Fatiha desek sakıncası var mı

  • Olur camilerde üyele yapiler zaten

  Allah razı olsun

  Allah razı olsun

  Allah razı olsun gerçekten çok de bütün müslümanlarin bilmesi gereken her şey burada..

  Allah razı olsun Hocam

  ALLAH RAZI OLSUN.ÇOK GÜZEL AÇIKLAMIŞSINIZ. TEŞEKKÜRLER

  Allah razı olsun.

  Allah razi olsun.. derli toplu arapcasiyla okunusu ve meali ile bulabilecegimiz bir yer oldu sonunda cok sukur

  Allah razı olsun çok sağolun
  Aradığımızı bulduk

  Tüm gereken bilgileri/ duaları bulabiliyorum. Allah razı olsun

  Allah razı olsun

  • Güzel

  Allah razı olsun abilerim

  Allah razı olsun

  ALLAH razı olsun

  Allah razı olsun

  Çok güzel anlatılmış. Allah yüreğinizi ferah tutsun.

  Allah razı olsun

  Allah razı olsun

  Allah razı cok güzel anlatmışsınız

  Ellerinize sağlık çok güzel, çok faydalı,bütün müslümanların bilmesi gereken bilgileri çok nezih bir şekilde hazırlamışsınız Allah ebeden razı olsun, çok istifade ettik

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.