MİZAN NE DEMEK?

Mîzan: Terâzi. Ölçü-tartı âleti. Âhirette günah ve sevapların, iyilik ve kötülüklerin tartılacağı terâzi, mânevî ölçü aleti anlamlarına gelmektedir.

MİZAN KELİMESİNE ÖRNEK CÜMLELER

Felsefe; dalâlete, ilhâda ve tabiat bataklığına düşürmeye vesîle olduğu gibi, sefâhat ve lehviyat ile gaflet ve dalâleti netice verdiğinden ve sihir gibi hârikalarıyla Kurʼânʼın mûcizekâr hakîkatleriyle çatıştığı için, yazdığımız eserler, mîzanlarla, kuvvetli ve bürhanlı muvâzenelerle, felsefenin yoldan çıkmış bu kısmına ilişiyor, tokatlıyor. Müstakim ve menfaatdar felsefeye ise ilişmiyor...”

*****

Dîni inkâr eden ateist ve materyalist felsefeciler bir tarafa, dîne ehemmiyet veren felsefecilerin fikirlerinin de İslâmî hakîkatlerle mîzan edilerek, doğrularının yanlışlarından ayırt edilmesi gereklidir.

*****

Kendi hâlimizi dâimâ Hak dostlarının hâliyle mîzân ederek onları kendimize fiilî kıstas edinmeli, onların gönül dokusundan hisse almalıyız.

*****

İmâm-ı Rabbânî Hazretleriʼnin de ifâde buyurduğu gibi, kelime-i tevhîdin ilâhî mîzandaki kıymet ve azameti, onu söyleyenin mânevî derecesi nisbetinde olacaktır. Bu bakımdan gönlü kelime-i tevhîdin mânâ ve hakîkatinde derinleştirmek elzemdir. Nitekim nebevî terbiye altında mânen seviye kat eden güzîde sahâbîlerden Abdullah ibn-i Mesʼûd t; “Biz boğazımızdan geçen lokmaların tesbihlerini duyar hâle gelmiştik!” buyurmuştur.

PAYLAŞ:            

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle