Miraç Orucu Ne Zaman Tutulur?

Receb ayının 27. günü Miraç kandilidir. Allah dostları bu günün gündüzünde oruç tutmuş, gecesini namazla eda etmiştir.

Recep ayının 27.  gecesine Miraç gecesi denir. Miraç kelime anlamı itibariyle göğe çıkma, yükselme anlamlarına gelir. İsra ve Miraç hâdisesi, Peygamber Efendimiz’in hicretinden 18 ay evvel vukû bulmuştur. Miraç olayı, Peygamber Efendimizin Mescid-i Harâm’dan Mescid-i Aksâ’ya oradan da Allah’ın huzuruna yükseldiği hadiseye denir. Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- bu gece pek çok rûhânî ahvâl ve ikrâma kavuşmuş olmakla birlikte hiç bir kulun ulaşamayacağı manevi alemlere varmıştır. İşte bu gece her yıl Miraç Kandili olarak idrak edilir.

Miraç ve Kadir geceleri Peygamber Efendimiz’e mahsus gecelerdir. Bu gecelerde manevi bir takım olaylar cerayan etmiş ve bu hadiseler sadece Peygamber Efendimize özeldir.

MİRAÇ ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Miraç gGecesinin Kadir gecesinden sonra en faziletli gece olduğu söylenmektedir. Bu gecenin gündüzünde oruç tutmak Hak dostları tarafından müstehap olarak görülmüş, tutulursa Allah (c.c) tarafından mükafatlandırılacağı bildirilmiştir.

Miraç gecesine özel ibadet bulunmamaktadır. Fakat gündüzünde oruçlu olmanın, geceyi nafile ve kaza namazları ile eda etmenin ecri büyüktür. Bu geceye özel toplanıp, cemâatle namaz kılınması bid’at sayılmaktadır. Zaten, Terâvihten başka hiçbir nâfile namazın, çağrışarak cemâatle kılınması sünnet değildir, mekrûh sayılır. Ancak bir yerde bulunan, iki üç kimsenin bu gibi namazları cemâatle kılmaları câiz görülmüştür..” (İslâm İlmihali, Ö. Nasuhi Bilmen sh: 207)

MİRAÇ GECESİ YAPILACAK İBADETLER

Miraç Gecesi Yapılacak İbadetler

MİRAÇ KANDİLİ NEDİR? MİRAÇ GECESİNİN ÖNEMİ VE FAZİLETİ

Miraç Kandili Nedir? Miraç Gecesinin Önemi ve Fazileti

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle