Miraç Gecesi Vahyedilenler

Peygamber Efendimize Miraç’ta üç şey ikrâm edildi. Peygamberimize Miraç gecesi vahyedilenler.

Allah Teâlâ buyuruyor:

“Allâh o anda kuluna vahyini bildirdi.” (en-Necm, 10)

Bu vahyin mâhiyetinin ne olduğu şu şekilde açıklanmıştır:

1. Namaz: Miraç’taki en mühim hususlardan biri, beş vakit namazın farz kılınmasıdır. Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Mûsâ Aleyhisselâm’ın tavsiyeleriyle Cenâb-ı Hakk’a mürâcaat etmiş ve başlangıçta elli vakit olarak farz kılınan namaz, beş vakte indirilmiştir. Bununla birlikte Cenâb-ı Hak, bire on vererek, beş vakti kılana elli vaktin ecrini ihsân edeceğini bildirmiştir.

2. Allâh Resûlü’ne -sallâllâhu aleyhi ve sellem- hitâben:

“Peygamberlerden hiçbiri Sen’den evvel, ümmetlerden hiçbiri de Sen’in ümmetinden evvel cennete girmeyecektir!” diye buyrulmuştur. (Râzî, XXVIII, 248)

3. Bakara sûresinin son iki âyet-i kerîmesi vahyedilmiştir.

Müslim’de rivâyet edilen bir hadîs-i şerîfte şöyle buyrulur: “Resûlullâh’a -sallâllâhu aleyhi ve sellem- (Miraç’ta) üç şey verildi: Beş vakit namaz, Bakara sûresi’nin sonu ve ümmetinden şirke düşmeyenlere büyük günahlarının affedildiği haberi... ” (Müslim, Îman, 279) Bununla birlikte Miraç’taki vahyin tafsîlât ve keyfiyetini ancak Allâh ve Peygamberi bilir.

Müslim’de rivâyet edilen bir hadîs-i şerîfte şöyle buyrulur: “Resûlullâh’a -sallâllâhu aleyhi ve sellem- (Miraç’ta) üç şey verildi: Beş vakit na­maz, Bakara sûresinin sonu ve ümmetinden şirke düşmeyenlere büyük günahlarının affedildiği haberi...” (Müslim, Îman, 279)

Kaynak: Osman Nûri Topbaş, Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) Mekke Devri, Erkam Yayınları

İSRA VE MİRAÇ HADİSESİ

İsra ve Miraç Hadisesi

AYET VE HADİSLERLE MİRAÇ GECESİ YAŞANANLAR

Ayet ve Hadislerle Miraç Gecesi Yaşananlar

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle