MİMAR SİNAN'IN SANAT KABİLİYETİNİN İLK TEZAHÜRÜ

Mimar Sinan'ın sanat kabiliyeti ilk ne zaman ortaya çıktı?

ÖNCE GÖZLEM YAPTI

Yedi yıllık bir tahsilden sonra yeniçerilerin arasına katılan Sinan, iştirâk ettiği muhârebeler dolayısıyla gidip gördüğü yerlerdeki sanat âbidelerini inceleme ve kendisindeki o üstün kâbiliyet potasında eritip yeni terkipler vücûda getirme imkânına kavuştu.

Sinan’ın sanat hayatı için bütün bu seferler, dehâsını besleyen bir büyük tecrübe ve müşâhede zemini oldu. Onun yaklaşık elli yılı, bu şekilde bir bilgi ve tecrübe biriktirme, eşsiz bir estetik kâbiliyeti kazanma ve bunları o müthiş muhayyilesinde yoğurmakla geçti.

SANAT KABİLİYETİNİN İLK TEZAHÜRÜ VAN'DA OLDU

Onun sanat kâbiliyetinin ilk tezâhürü, Van kalesi kuşatmasındadır. Sadrâzam Lütfü Paşa maiyyetindeki Osmanlı ordusu Van Gölü sâhiline geldiğinde Paşa, gölün karşı kıyısındaki İranlılar hakkında bilgi almak istedi. Bunun için Sinan’ı çağırıp:

“–Gemilerin yapılmasına itinâ eyle!” dedi.

Malzeme yokluğuna rağmen Sinan, der­hâl harekete geçerek bütün teçhizatıyla kısa zamanda üç kadırga inşâ etti. Bu başarı, Lütfü Paşa’yı son derece memnun etti.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş / Osmanlı, Erkam Yayınları

PAYLAŞ:            

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle