Meşrep Ne Demek?

Meşrep: Bir kim­se­nin ya­ra­tı­lış­tan ge­len mi­zâ­cı, ta­bi­at, huy. Âdet. Gi­diş, ha­re­ket, ta­vır, tu­tum anlamlarına gelmektedir.

MEŞREP KELİMESİNE ÖRNEK CÜMLELER

Kemâller’in kâfilesi, Özbekistan’dan gelmiş bâzı hacılarla aynı binâda kalıyordu. Kemâller, yıllardır mübârek topraklara susamış olan bu Özbek grubuyla çabucak kaynaştı. Hepsi de tasavvuf ehli, derviş meşrep, tatlı yüzlü kimselerdi. Gün geçtikçe aralarındaki ahbaplık daha da derinleşti.

*****

Hizmet eden kişinin gönlü, münbit bir toprak gibi olmalıdır. Toprağın üzerinde gezen canlılar, onu çiğner ve cürûfunu da oraya dökerler. Fakat toprak, bu cürûfun hepsini temizler ve sonra çeşit çeşit güzellikte nebatlar bitirerek üzerinde dolaşan bütün mahlûkâtı besler.

İşte hizmet ehli de böylesine türâbî meşrep, mütevâzı, fedâkâr ve cömert olmalıdır. Kalbindeki bütün güzellikler, feyz ve rûhâniyet, tabiî ve bediî bir şiir hâlinde hizmet edilenlerin gönüllerine in’ikâs etmelidir.

*****

İnsanoğlu, ilâhî imtihan muktezâsınca, mücâdeleci ve hakkı kabulde mütereddid bir yaratılışa sâhip olduğu için, Kur’ân-ı Kerîm âyetleri çeşitli meslek ve meşrep sahipleri için muhtelif misâllerle donatılmıştır; tâ ki herkes kendi hâline göre bir nasip alsın. Bu hakikat, âyet-i kerîmede şöyle beyân olunur:

“Andolsun ki, Biz bu Kur’ân’da insanlara türlü türlü misâli gösterip açıkladık. Zîrâ insan çok hususlarda mücâdelecidir.” (el-Kehf, 54)

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle