Maarif Davamıza Omuz Veren Bir Güzel Okul: İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi

Kurulduğu günden bu yana öğrencilerinin maddi ve manevi anlamda başarıya ulaşmasında soluksuz hizmet eden ve kısa sürede birçok başarıya imza atan, maarif davamıza omuz veren bir güzel okul "İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi"...

Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi, kurulduğu yıl olan 2016'dan bu yana en çok tercih edilen ve rağbet edilen okullardan biri haline geldi. İmam Hatipler arasında ilk dörtte, tüm liseler arasında ilk yüzde yer alıyor.Küçük Çamlıca'da Çilehane muhitinde bulunan okul geçen yıl doksan yıl sonra ilk defa Ayasofya-i Kebîr Camiinde yapılan icazet merasimi ile dikkatleri üzerine çekti.

BAŞARILARLA DOLU NİTELİKLİ BİR EĞİTİM

Öğrencilerin İslami İlimlerde, teknolojide, spor ve dil eğitiminde gösterdiği başarılar günden güne artıyor.

İlahiyat, tıp, mühendislik, hukuk, sosyal bilimler gibi bölümlerde Türkiye'nin Boğaziçi, İTÜ, Marmara, İstanbul gibi önemli üniversitelerine öğrenci yerleştiriyor. Üniversiteye yerleştirme oranları ise yüzde seksenlerde.

Arapça, İngilizce ve Japonca Hazırlık sınıflarında yabancı dil eğitimi üniversite hazırlık sınıflarını aratmıyor.

Okulun organize ettiği dil kamplarıyla Ürdün, Kudüs, Malta, Amerika, İtalya, Japonya gibi ülkelerde öğrenciler pratik yaparak yeni kültürlerle tanışıyorlar.

Okul nüfusunun yarısı hafız öğrencilerden oluşuyor.

Okul Türkiye'nin en iyi lise kütüphanesine ve kitap kafesine sahip.

Basketbolda il ve ilçe dereceleri alan okul takımı futbol ve futsal başarıları ile adından söz ettiriyor.

Okulda Arap, Japon ve Amerikalı hocalar da görev yapıyor.

2022 LGS tercih döneminde yüzdelik dilimi yüksek olan öğrenciler için aylık 750 ila 1000 TL arasında burs desteği de sağlanıyor. Japonca bölümünü tercih eden tüm öğrenciler için MÜSDAV aylık 250 TL burs veriyor.

Öğrenci kulüpleri ise okul tercihinde önemli bir işlev görüyor. Sinema, girişimcilik, scuba diving, gezi, okçuluk, hafızlık, teknoloji kulüpleri öğrencilerin ufkunu açıyor ve entelektüel meraklarını teşvik ediyor.

Okulda AP (Advanced Placement) programı da uygulanıyor.

İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni sosyal medya kanalları üzerinden takip edebilirsiniz.

Nasıl gidilir, adres ve iletişim ile ilgili daha detaylı bilgi için tıklayınız...

İTO MARMARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ’NDEN KARELER


İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.