La İlahe İllallahu Vahdehu La Şerike Leh Lehul-mülkü ve Lehul-hamdü ve Hüve Ala Külli Şeyin Kadir

“La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, lehu’l-mülkü ve lehu’l-hamdü ve hüve ala külli şey’in kadir” tesbihinin/duasının yazılışı, okunuşu ve anlamı.

Amr İbnu Şuayb an Ebîhi an Ceddihî -radıyallahu anh- anlatıyor:

EN FAZİLETLİ DUA

“Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz buyurdular ki:

“Duaların en faziletlisi Arefe günü yapılan duadır. Ben ve benden önceki peygamberlerin söyledikleri en faziletli söz, lâ ilâhe illallahu vahdehu lâ şerîke leh lehü’l mülkü ve lehü’l hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr. (Allah’tan başka ilah yoktur, O tektir, O’nun ortağı yoktur, mülk O’nundur, hamd O’na aittir. O, her şeye kâdirdir) sözüdür.” [Muvatta, Kur’ân 32, (1, 214, 215); Tirmizî, Da’avât 133, (3579)]

GÜNDE YÜZ GÜNAHI SİLDİREN DUA

Ebû Hüreyre -radıyallahu anh- anlatıyor:

“Resûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- buyurdular ki:

Arapça:

peygamberimizin-duasi_5

Okunuşu ve Anlamı: “Kim, (Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâşerîke leh, lehu’l mülkü ve lehu’l hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr) duasını bir günde yüz kere söylerse, kendisine on köle âzad etmiş gibi sevab verilir, ayrıca lehine yüz sevab yazılır ve yüz günahı da silinir. Bu, ayrıca üç gün akşama kadar onu şeytana karşı muhafaza eder. Bundan daha fazlasını okumayan hiçbir kimse, o adamınkinden daha efdal bir amel de getiremez. Kim de bir günde yüz kere (Sübhânallahi ve bihamdihi) derse hataları dökülür, hatta denizin köpüğü kadar (çok) olsa bile.” [Buhârî, Daavât 54, Bed’ü’l-Halk 11; Müslim, Zikr 28, (2691); Muvatta, Kur’ân 20, (1, 209); Tirmizî, Daavât 61, (3464)]

SABAH NAMAZINDAN SONRA OKUYUN

Ebu Said -radıyallahu anh- anlatıyor:

“Resûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- buyurdular ki:

“Kim, sabah namazının peşinden ‘La ilâhe illallahu vahdehu la şerîke leh, lehü’l-mülkü ve lehû’l-hamdü bi-yedihi’l-hayr ve hüve alâ külli şey’in kadîr.’ (Allah’tan başka ilah yoktur. O birdir, ortağı yoktur, mülk ona aittir, hamdler de ona layıktır, her çeşit hayır O’nun elindedir. O her şeye kadirdir) derse kendisine, Hz. İsmail’in -aleyhisselam- evlatlarından bir köleyi âzâd etmiş gibi sevap yazılır.”

MÜZEZZİNLİK VE NAMAZ SONRASI TESBİHAT NASIL YAPILIR?

MÜZEZZİNLİK VE NAMAZ SONRASI TESBİHAT NASIL YAPILIR?

TESBİHAT FARZDAN SONRA MI YOKSA SÜNNETTEN SONRA MI YAPILIR? - VİDEO

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle