Kutsal Emanetler Nedir?

Mukaddes emanetler nedir? Mukaddes emanetler İstanbul'a nasıl getirilmiştir? Mukaddes emanetler nerede sergilenmektedir?

Milletimiz, asırlardır Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.s.) derin bir muhabbet beslemiş, ona duyulan aşk büyük bir sevgi atmosferi oluşturmuştur. Öyle ki, bu sevgi onun şahsıyla sınırlı kalmamış, onun yakınlarına, yaşadığı yerlere ve kullandığı eşyalara kadar bu sevgi geniş tutulmuştur.

MUKADDES EMANETLER

Hz. Peygamber'in eşyası, vefatından sonra dört halife ve ashab tarafından teberruken muhafaza edilmiş, sonra Emevî ve Abbasî ileri gelenleri, Hz. Peygamberden, dört halifeden ve diğer İslam büyüklerinden kalan hatıraları büyük bir özenle korumuşlardır. İşte Hz. Peygamber'in aziz hatırası olarak korunan bu eşyalara Mukaddes emanetler (Emanat-ı Mukaddese) denmiş ve bunların manevî değerinin çok büyük olduğuna inanılagelmiştir.

Yavuz Sultan Selim, 1517'de Mısır'ı fethederek halifeliğini devraldığından Mukaddes emanetler de Osmanlı Devletine intikal etmiştir. Mukaddes emanetlerin büyük bir kısmı, hilafeti Yavuz Sultan Selim'e devreden 3. Mütevekkil ile Kahire'ye kadar gelerek Mekke ve Medine'nin anahtarını teslim eden Mekke şerifi Ebû'l-Berekat'ın oğlu emir Ebû Numey tarafından getirilmiştir.

HIRKA-İ SAADET DAİRESİ

Mukaddes emanetlerin İstanbul'a getirilişi, yalnızca Yavuz Selim devriyle (1512–1520) sınırlı kalmamış, bu çok değerli koleksiyona daha sonraki asırlarda çeşitli vesile ve vasıtalarla birçok yeni eser kazandırılmıştır. Günümüze kadar da büyük bir titizlikle korunan bu eserler, bugün Topkapı Sarayı'nda, Hırka-i Saadet Dairesi'nde muhafaza edilmektedir. Birçokları için sanat değeri yüksek gümüş ve altın işlemeli özel muhafazalar yapılmıştır.

KUTSAL EMANETLER

 • Hırka-i Şerif (Hırka-i Saadet): Peygamberimizin hırkası.
 • Sakal-ı Şerif (Lıhye-i Saadet): Peygamberimizin sakalı.
 • Dendan-ı Saadet: Peygamberimizin Uhud'da kırılan dişi.
 • Sancak-ı Şerif (Liva-i Saadet): Peygamberimizin sancağı.
 • Mühr-i Saadet: Peygamberimizin mührü.
 • Name-i Saadet: Peygamberimizin mektubu.
 • Süyuf-u Mübareke: Peygamberimizin kılıcı.
 • Kadem-i Şerif: Peygamberimizin ayak izi.
 • Keman-ı Peygamberi: Peygamberimizin yayı.
 • Naleyn-i Saadet: Peygamberimizin terlikleri.
 • Kadeh-i Şerif: Peygamberimizin tası.
 • Gubar-ı Şerif: Peygamberimizin kabir toprağı.
 • Kâbe anahtarı ve kesesi.
 • Hacerül Esved çerçevesi.
 • Mîzab-ı Zer (Altınoluk).
 • Kâbe’nin eski kapısı.
 • Gasl-İ Nebevî suyu şişesi.
 • Hz. İbrahim’in (a.s.) tenceresi.
 • Hz. Yusuf’un (a.s.) sarığı.
 • Hz. Davud’un (a.s.) kılıcı.
 • Hz. Yahya’nın (a.s.) kol Kemiği.
 • Hz. Musa’nın (a.s.) asası.
 • Hz. Fatıma’nın (r. a.) hırkası.

KUTSAL EMANETLER İSTANBUL’A NE ZAMAN GETİRİLDİ?

Kutsal Emanetler İstanbul’a Ne Zaman Getirildi?

KUTSAL EMANETLER

Kutsal Emanetler

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle