Küresel Devrimin Sıradaki Adımı

ABD’nin ardından gözler şimdi Avrupa’da, gelecek 1 yılda yapılacak seçimlerde. Trump’ın galibiyeti Avrupalı aşırı sağcı partileri bir hayli heyecanlandırmış durumda. Brexit veya Trump benzeri sürpriz çıkması ihtimali oldukça yüksek görülüyor.

Mayıs 2017’de genel seçime gidecek olan Fransa’da, Göçmen karşıtı Ulusal Cephe’nin lideri olan Le Pen’in, Fransa’nın başına geçmesi durumunda bunun ‘küresel devrimin’ sıradaki adımı olacağını söylüyor. Mültecilerin AB’deki varlığını “işgal” olarak nitelendiren Ulusal Cephe lideri Le Pen, seçilirse Avrupa Birliği’ni de rafa kaldıracağını belirtiyor.

Almanya’da seçimlere 1 yıl kala, Angela Merkel’in düşüşü sürüyor. Anketlerin yükselen yıldızı ise Almanya için Alternatif Partisi lideri Frauke Petry. Göçmen karşıtı Petry, İslam’ın Almanya’nın yapısıyla uyuşmayacağını söylüyor.

Hollanda da Avrupa’da son dönemde yükselen aşırı sağ rüzgârından payını almış gözüküyor. Geert Wilders’in lideri olduğu aşırı sağcı Özgürlük Partisi, seçmenlerine Hollanda’yı İslam’dan arındırma vaadiyle ön plana çıkıyor. Wilders, başbakan seçilirse Brexit benzeri bir referandumla AB’den çıkmayı ve Kuran’ı yasaklamayı vaad ediyor.

İtalya’da Beppe Grillo, İslam’ın Avusturya’da yeri olmadığını söyleyen Norbert Hofer, Avrupa’da İslam’ın durdurulması gerektiğini söyleyen Norveç’ten Siv Jensen...

Hemen hemen tüm Avrupa ülkesinde yükselişe geçen bir aşırı sağ parti söz konusu. Trump’ın zaferinin ardından da bir hayli motive olmuş durumdalar. Sözün özü Amerika’da başlayan Trumpizm Avrupa’da da yayılma yolunda. Hayra alamet bir durum değil bu?

Kaynak: Beytullah Demircioğlu, Altınoluk Dergisi, 370. Sayı

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.