Kıyamet Ne Zaman Kopacak?

Kur'an'a göre kıyamet ne zaman kopacak? Kıyamet ne zaman ve nasıl gerçekleşecektir? Ayet ve hadislerle kıyamet günü ne zaman?

Kıyametin ne zaman kopacağını ancak Allah bilir. Bu konuda ne Hz. Peygamber, ne ona  vahiy getiren Cebrâil (a.s.),  ne de  zamanı gelince kıyamet olayını fiilen gerçekleştirmekle görevlendirilecek olan İsrâfil (a.s.) bu bilgiye sahiptir.

Yüce Allah kıyametin kopacağı zamanı ancak kendisinin bildiğini çeşitli âyetlerde ifade etmiştir. Bu konudaki bazı âyetlerin meâli şöyledir:

"Kıyamet vakti hakkındaki bilgi ancak Allah katındadır..." (Lokmân 31/34).

"Sana kıyameti, ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. De ki: Onun ilmi ancak Rabbimin katındadır. Onun vaktini O'ndan başkası açıklayamaz. O, göklere de yerlere de ağır gelmiştir. O size ansızın gelecektir. Sanki sen onu biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. De ki: Onun bilgisi ancak Allah katındadır. Ama insanların çoğu bilmezler." (el-A‘râf 7/187)

Cibrîl hadisi diye bilinen hadiste de Cebrâil (a.s.) iman, İslâm ve ihsan kavramlarının ne ifade ettiğini Hz. Peygamber'e sorduktan sonra kıyametin ne zaman kopacağını sormuş ve şu cevabı almıştır: "Bu meselede kendisine soru sorulan, sorandan daha bilgili değildir." (Buhârî, “Îmân”, 37; Müslim, “Îmân”, 1; Ebû Dâvûd, “Sünnet”, 15)

Müslüman için önemli olan, kıyametin ne zaman kopacağını bilmek değil, onun kopmasıyla başlayacak olan ebedî hayata gerektiği şekilde hazırlanabilmektir. Kıyametin ne zaman kopacağını bilmek mümkün değildir. Ancak Hz. Peygamber bazı hadisleriyle onun yaklaştığını gösteren alâmetlerden insanları haberdar etmiştir.

Kaynak: İslam İlmihali 1, TDV Yayınları

KIYAMET NEDİR, ALAMETLERİ NELERDİR?

KIYAMET KUR'AN'DA NASIL ZİKREDİLMEKTEDİR?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

  • Evet tek Allah bilirde ama Peygamberimiz de Cuma gününde Cuma namazından sonra kopacak dedi ya ,yoksa yanlış mı ????

    Evet kiyametin ne zaman kopacagini allah bilir

Yorum Ekle