Kısa Sürede Tedavi İçin 'ilaç Taşıma Sistemi' Geliştirdi

Kemik iltihabı hastalığına yakalanan yeğeninin tedavi sırasında yaşadığı zorluklardan etkilenen Prof. Dr. Şanlıer, rahatsızlığın daha az antibiyotik kullanımıyla daha kısa sürede iyileştirilmesi için ilaç taşıma sistemi geliştirdi.

Yeğenine zor günler yaşatan kemik iltihabı rahatsızlığının tedavisini kolaylaştırmak için laboratuvara giren Prof. Dr. Şenay Hamarat Şanlıer, hastalığı daha kısa sürede ve daha az antibiyotik kullanımıyla tedavi edebilecek ilaç taşıma sistemi geliştirdi.

Ege Üniversitesi (EÜ) İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma Uygulama Merkezi (ARGEFAR) Ürün Geliştirme Sorumlusu Prof. Dr. Şenay Hamarat Şanlıer, yaptığı açıklamada, yıllardır "hedefli tedavi" konusunda çalışmalar yürüttükleri anımsattı.

Hedefli tedavilerde ilacın sağlıklı dokulara zarar vermeden, direkt istenilen bölgeye ulaşmayı sağladığını anlatan Şanlıer, farklı kanser türlerinin yanı sıra klinik hastalıklarda da bu yöntemin kullanılabileceğini söyledi.

Yeğeninin henüz 10 yaşındayken aylarca kemik iltihabı (osteomyelit) tedavisi gördüğünü ve farklı antibiyotikler kullanarak iyileşebildiğini hatırlatan Şanlıer, yaşadıkları sıkıntılı süreçte bu hastalıkla ilgili çalışmaya karar verdiğini dile getirdi.

Yeğeninin uzun süre antibiyotik kullanımına bağlı yaşadığı problemlerin başkalarınında da görülmemesi için harekete geçtiğini aktaran Şanlıer, şöyle konuştu:

"Uzun süreli antibiyotik tedavisinde organlar zarar görebiliyor. Tedavi sırasında damar yolundan verilen antibiyotiğin etkisi kemiğe ulaşıncaya kadar düşüyor. Hastalık ameliyatla ya da ilaçla tedavisi sonrasında bile tekrar görülebiliyor .Biz çalışmamızda manyetik nano partikül sentezledik. İlaç kan damar yoluna verildiği zaman gerekli bölgeye mıknatıs tuttuk ve antibiyotiğin direkt oraya gitmesini sağladık. Orada nano partikülü patlattık ve ilacın kemiğin içine yerleşmesini sağladık. Hedefli tedavi olduğu için çok düşük dozda antibiyotikle bu mikrobu kurutabildik. Sıçanlarla yapılan çalışmalarda kemik dokusunun tamamen iyileştiğini, bu iltihabın kuruduğunu tespit ettik."

İLTİHAP 10 GÜNDE KURUTULDU

Prof. Dr. Şanlıer, patent sürecindeki çalışmada sıçanlardaki iltihabın 10 günde kurutulduğunu söyledi.

Aylar süren tedavinin günler içinde gerçekleştiğini aktaran Şanlıer, gönüllü hasta denemelerinde insanlardaki iyileşme süresinin daha net ortaya konulabileceğini ifade etti.

Geliştirdikleri yöntemin dünyada bir benzeri olmadığına dikkati çeken Şanlıer, patent ofisinin taramasında yöntemin özgünlüğünün ortaya konduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Şanlıer, yeni ilaç taşıma yöntemiyle ilgili bir ilaç firmasıyla görüşerek süreci ilerletmeyi planladıklarını, sürecin sonunda birkaç yıl içinde piyasaya sunulabileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.