Kerkük'ten Kaçan Aileler Yardım Bekliyor

Irak güçleri ile Peşmerge arasında yaşanan askeri gerginlik ve çatışmalar nedeniyle Erbil'e kaçan pek çok Kürt aile, merkezi hükümet ve IKBY'den yardım bekliyor.

Irak ordusuna bağlı güçler ile Peşmerge arasında yaşanan askeri gerginlik ve çatışmalar nedeniyle başta Kerkük olmak üzere ülkedeki tartışmalı bölgelerden Erbil'e kaçan aileler kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor.

Irak ordusu, federal polis ve Haşdi Şabi'den oluşan güçlerin, Salahaddin vilayetine bağlı Tuzhurmatu ilçesi ile Kerkük vilayetinin tamamı ve diğer tartışmalı bölgelerde kontrolü sağlamasının ardından, olası çatışma ve intikam saldırıları endişesiyle Erbil'e kaçan çok sayıdaki Kürt aile, burada inşaat halindeki binalarda yaşam mücadelesi veriyor.

Yaklaşık 3 yıldır devam eden ekonomik kriz nedeniyle pek çok emlak projesinin yarım kaldığı Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY), inşaat halinde iken kaderine terkedilmiş yapılara sıklıkla rastlanabiliyor.

Yarım kalan söz konusu projeler arasında bir zamanlar büyük ses getiren ve ortakları arasında sanatçı İbrahim Tatlıses'in de bulunduğu Kürtçe "cennet ovası" anlamına gelen "Deşti Beheşt" de yer alıyor. Bir dönem terör örgütü DEAŞ'ın saldırılarından kaçanların barınağı olan bu proje, şimdi de Tuzhurmatu ve Kerkük'ten kaçan yaklaşık 100 iç göçmen ailenin geçici evi olmuş durumda.

ZOR ŞARTLAR ALTINDA YAŞIYORLAR

Öte yandan Kürt aileler, Bağdat hükümeti ve IKBY'den yardım beklediklerini ifade etti.

Haşdi Şabi güçlerinin olası saldırılarından korktukları için Kerkük'ten kaçtıklarını söyleyen Feride Hasan, geldikleri bu yerde yaşam mücadelesi verdiklerini belirterek, "Irak merkezi hükümeti ve IKBY'deki yetkililer, Kerkük'ten kaçan ailelerin durumunu yakından takip etmeli." dedi.

Hasan, "Çatışma ve gerginlik istemiyoruz. En kısa zamanda Kerkük'teki evimize dönmeyi arzu ediyoruz. Haşdi Şabi'nin bölgelerimizden çıkmasını talep ediyoruz çünkü onların bulunduğu bölgelere dönmeyeceğiz." diye konuştu.

Tuzhurmatu'dan kaçtıklarını söyleyen Karvan Reşid isimli bir başka iç göçmen ise mevcut şartlar altında geri dönmeyi düşünmediklerini belirterek IKBY'den kendilerine uygun bir yer tahsis edilmesini istedi.

Reşid, "Burada çok zor şartlar altında yaşıyoruz. Şu an için en önemli ihtiyaçlarımız elektrik, su ve çocuk maması. IKBY'nin bu ailelere en kısa zamanda uygun bir yer tahsis etmesi lazım." dedi.

Mevcut şartlarda geri dönmeyi planlamadıklarını dolayısıyla hayatlarına Erbil'de devam edeceklerini anlatan Reşid, "Ancak yaklaşan kış mevsimiyle birlikte çaresiz bir şekilde yardım bekliyoruz." diye konuştu.

IKBY'nin verilerine göre 16 Ekim'den bu yana Irak ordusu ve Peşmerge güçleri arasındaki çatışmalar nedeniyle yaklaşık 168 bin kişi evlerini terk etti. Söz konusu kişilerin çoğunun Kürdistan Demokrat Partisi'ne (KDP) destek verenler ya da sempatizanları olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.