Zekatın Şartları

ZEKÂTIN VERİLEBİLECEĞİ YERLER

Zekâtın verilebileceği yerleri Cenâb-ı Hak âyet-i kerîmede bizlere bildiriyor. Allâh Teâlâ buyu ...

ZEKÂTIN VERİLEMEYECEĞİ YERLER

Ana, baba, nine, dede, oğul, kız ve torunlara; zenginlere ve müslüman olmayanlara zekât verilmez. ...

ZEKÂT ÖNCE AKRABAYA MI VERİLİR?

İnsanın her şeyden evvel kendi üzerinde hakkı vardır. Sonra âile efrâdı, daha sonra ise akrabâ ve ...

TEMLİK NE DEMEK? TAHARRÎ NE DEMEK?

Zekât verecek kimsenin temlîk ve taharrîye son derece riâyet etmesi lâzımdır. Zîrâ zekâtın sahîh o ...

MADENÎ VE KÂĞIT PARALARIN ZEKÂTI

Tarihin ilk devirlerinde alışveriş trampa usulüyle, mal malla değiştirilerek yapılıyordu. Daha sonra ...

BU SORULARIN CEVABINI OKUMADAN ZEKÂT VERMEYİN!

Zekat kimlere verilir?... Zekat verilmesi gereken mallar nelerdir ve miktarı nedir?... Zekâtın far ...

ZEKÂTTA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

İnsanın her şeyden evvel kendi üzerinde hakkı vardır. Sonra âile efrâdı, daha sonra ise akrabâ ve ya ...