Zekatın Şartları

ZEKÂTA TÂBİ MALLARIN YILLANMIŞ OLMASI ŞARTI

Zekâta tâbi mallarda aranan şartlardan biri, o malın üzerinden bir kamerî yılın geçmiş olması şart ...

ZEKATTA BORÇ OLMAMA ŞARTI

Zekâta tâbi mallarda aranan "tam mülk" ve "aslî ihtiyaçlardan fazla olma" şartlarının bir gereği d ...

ALACAĞIN ZEKÂTI VERİLİR Mİ?

Malın tam mülk olması şartının tabii bir sonucu olarak, bir kimsenin başkasının zimmetindeki alaca ...

ZEKÂTIN YÜKÜMLÜLÜK ŞARTLARI NELERDİR?

Bir kimsenin zekâtla yükümlü (mükellef) tutulabilmesi için gereken şartlar, ilmihal dilinde, vücûb ş ...

ZEKATIN MAL İLE İLGİLİ ŞARTLARI NELERDİR?

Kur'an zekâta tâbi olan mallara genel olarak temas etmiş, Hz. Peygamber de hadislerinde hangi mall ...

ZEKATIN MÜKELLEF İLE İLGİLİ ŞARTLARI NELERDİR?

Zekât, İslâm'ın beş esası arasında yer alan bir ibadet olması sebebiyle, namaz ve oruçla mükellefi ...

ZEKÂTIN ŞARTLARI NELERDİR?

Zekâtla ilgili fıkhî bilgi ve tartışmaların başında, zekâtın kimlere hangi şartlarda farz olduğu v ...

ZEKÂTIN FARZ OLMASININ ŞARTLARI NELERDİR?

Bir kimseye zekâtın farz olması için bazı şartların bulunması gerekir. İşte zekâtı farz kılan duru ...

ZEKATI TERK ETMENİN TEHLİKESİ

Zekât ve sadaka verirken edebe riâyet etmek çok mühimdir. Bilhassa veren, alana teşekkür hissiyâtı ...

ZEKÂT VE İNFÂKTAKİ HİKMETLER

Zekât, sadaka ve infak, varlıklı insanların servetlerine aldanarak azgınlaşmasına ve muhtaçların z ...