TEFEKKÜR

'DOĞANIN SARI GELİNİ' ÇİÇEKLENDİ

Türkiye'nin ihtiyacının önemli bir kısmının karşılandığı Trakya'da, "Doğanın sarı gelini" olarak ...

İSLAM’DA AKLIN ÖNEMİ NEDİR?

İslam dini, Müslümanların aklını kullanmalarını telkin eder. Kur’an-ı Kerim’de birçok defa “akletm ...

İNSAN İÇİN EN BÜYÜK İMTİHAN

İnsan için en büyük imtihan ve en dehşetli belâ ölümdür. Ama ondan daha kötü olanı, ölümden habersiz ...

SEHER VAKTİNİN ÖNEMİ

Seher vakitlerinin önemi nedir? Seven, sevdiğini çok zikreder. Bir şeyi çok zikreden kişi de, bir m ...

TEFEKKÜR NASIL YAPILIR?

Tefekkür düşünmek demektir. Dinimizde kâinatı, varlıkları, kendini, Allah’ı düşünmek ve O’nun yaratt ...

İNSAN AKLIYLA ALLAH’I İDRAK EDEBİLİR Mİ?

İnsanın aklıyla Allah’ı idrak etmesi mümkün müdür? “Şüphesiz gece ve gündüzün birbiri ardınca değiş ...

ALLAH’I NASIL BULURUM?

Kâinattaki her zerrede Allah’ı görmek mümkün müdür? İnsan, tefekkür ederek kâinat kitabını okumayı ...

CANSIZ VARLIKLAR ALLAH’I ZİKREDER Mİ?

Cansız varlıklar da Allah’ı tesbih ve zikreder mi? Cenâb-ı Hak, yarattığı canlı-cansız bütün mahlûk ...

PEYGAMBERİMİZ BUGÜNE NASIL YANSITILIR?

Dr. Adem Ergül, Erkam Radyo ve Altınoluk dergisinin katkılarıyla “Rahmeten Lil Âlemin’in İzinde Rahm ...

EŞEK ARILARI X Y Z DENKLEMİNİ ÇÖZEBİLİYOR

ABD'de yapılan bir araştırma, yaban arılarının (eşek arıları) düşünülenden çok daha zeki oldukları ...