TEFEKKÜR

Bir Günün Muhasebesi

Bir Müslüman, yaşadığı bir günün muhasebesini nasıl yapmalı ve kendine hangi soruları sormalıdır? 1 gün veyahut 24 saat nasıl değerlendirilir? Bir günün veyahut

Şeytanın Ümmeti Nasıl Olunur?

Şeytan nasıl oldu da Allah'a asi oldu? İblisin/Şeytanın ümmeti nasıl olunur?

“Ben” Diyenler Helak Oldu

“Bizden daha güçlü kim var?” diye övünenlerin akıbeti ne oldu? Âd ve Semûd kavimleri neden helak oldu? “Ben” diyenlerin acı akıbeti...

“Her Geceyi Kadir, Her Gördüğünü Hızır Bil” Sözü Neden Söylenir?

İnsanları neden hor görmemeliyiz? “Her geceyi Kadir, her gördüğünü Hızır bil” sözü neden denilmiştir?

Sırlar Nasıl Açılır?

Hiçliği idrak etmek neden önemlidir? Bir gönle sır ve hikmetler nasıl açılır?

Toprağın Nasihati

Toprağı hal diliyle konuşturan Enes bin Mâlik’in (r.a.) dilinden toprağın insanoğluna hikmetli nasihatleri...

Geceler Gebedir

“Geceler gebe...” sözüyle anlatılmak istenen nedir? Neden “ne oldum” dememeli ve teyakkuz hâlinde olmalıyız?

Allah’ın Yarattığı En Güzel Varlık Nedir?

Allah’ın yarattığı en güzel ve en mükemmel varlık hangisidir? Kur’an-ı Kerim’de “en güzel şekilde yarattık” diye bahsedilen varlık nedir?

Mütevazı Olup Olmadığınızı Nasıl Anlarsınız?

Bir insan mütevazı olup olmadığını nasıl anlayabilir? Bazı insanların kendileri hakkında “ne kadar mütevâzı bir insan” dedirtmek istemelerinin sebebi nedir veya

Günün En Bereketli Vakti

Gece vaktinin (günün) en hayırlı vakti (saati) seher vakti midir? Günün en bereketli vakitleri ne zamandır ve bu vakitler neler kazandırır?

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.