Sahabiler

ZEYD İBNİ ERKAM (RA) KİMDİR?

O, İki Cihan Güneşi Efendimiz’den doksan hadis rivayet etti. Yaşlılık döneminde kendisine hadis so ...

ZEKVAN İBNİ ABDİKAYS (RA) KİMDİR?

Zekvan ibni Abdikays -radıyallahu anh-, Rasulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimizle Akabe ...

ZEML İBNİ AMR (RA) KİMDİR?

Zeml ibni Amr radıyallahu anh rakik bir gönle ve duygulu bir kalbe sahib şair ruhlu bir sahâbî!.. ...

URVE İBNİ MES'UD (RA) KİMDİR?

Urve İbni Mes’ud radıyallahu anh, anne tarafından Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ...

REBÎA İBNİ KA'B (RA) KİMDİR?

Ebû Firas vardı Efendimizʼin sahâbîsinden. Bu, Efendimizʼin, gece Hücre-i Saâdetʼinin önüne bakr ...

HZ. PEYGAMBERE BÖYLE SEVGİ GÖRÜLMEDİ

Allâh Rasûlü’nün sevgi ve muhabbetle dolu örnek hayatını, kendi hayatımıza tatbik etmeliyiz. Ce ...

ÜÇ YARALIYA DA NASİP OLMAYAN SU

Hazret-i Huzeyfe’nin anlattığı şu hâdise ashâbın son nefeste bile sergilediği ulvî ahlâk ve fazîle ...

SAHABENİN EFENDİMİZE OLAN SADÂKATİ NASILDI?

Müşrikler, Hudeybiye Sulh Anlaşması’nı, iki sene sonra, müslümanlara karşı işledikleri büyük bir kat ...

HZ. EBUBEKİR EFENDİMİZDEN HİKMETLİ SÖZLER

Hazret-i Ebû Bekir -radıyallahü anh- Efendimizin bazı hikmetli sözleri... “Allâh ile mahlûkâtından ...

FADL İBNİ ABBAS (R.A.) KİMDİR?

Fadl ibni Abbas (r.a.) kimdir? İşte Fadl ibni Abbas’ın (r.a.) hayatı... Fadl ibni Abbas (r.a.), Efe ...