RAMAZAN ÖZEL

Kadir Gecesi’nin Gizli Tutulmasının Hikmeti

Kadir Gecesi’nin gizli tutulan ve geceler içinde aranan bir gece olmasının hikmeti nedir? Peygamber Efendimiz (s.a.v) ve sahabe Kadir Gecesi'ni ihya etmek için

Kadir Gecesi'nin Fazileti ve Önemi Nedir?

Kadir Gecesi'nin fazileti ve önemi ile ilgili hadisi şerif ne buyuruyor? Kadir Gecesi'nin hakikatleri nelerdir? Sahabe-i kiram Kadir Gecesi'ni nasıl karşılarlar

Ramazan’ın Son 10 Gününde Yapılacak İbadetler

 Ramazan’ın son 10 günü neler yapılır? Ramazan’ın son 10 günü neye girilir? Ramazan’ın son 10 gününde itikafa girmek vacip midir? Ramazan’ın son 10 günü yapılac

Ramazân’ın Her Gecesinde Verilen Müjde

Ramazan Ayı'nı nasıl idrak etmeliyiz? Ramazân’ın her gecesinde verilen müjde nedir?

Ramazan’ın Son 10 Günü Neden Önemli?

Ramazan’ın son 10 günü neden önemli? Bu günlerde yapılması gereken ibadetler nelerdir? Kadir gecesinin fazileti nedir ve bu gecede nasıl dua edilir?

Ramazan'da Kuran ile Hemhal Olmanın Fazileti

"Kur’ân ile amel etmek nasıl olur?" sorusuna Fudayl bin Iyaz -rahmetullâhi aleyh-ʼin cevabı ve Ramazan'da Kuran'ı bolca okumanın, hemhal olmanın önem

Orucundan Kendisine Kuru Bir Açlıktan Başka Bir Şey Kalmaz

Oruç, kuru bir açlıktan ibaret değildir. Şayet bir kimse oruçluyken öfke patlamaları yaşıyor, sükûnet ve muvâzenesini kaybediyor, etrafındaki insanlara kaba dav

İtikafa Nasıl Girilir?

İtikâf nedir? İtikâfa nasıl girilir? Kadınlar itikafa girebilirler mi? İtikaf kaç gündür? İtikafta nelere dikkat edilmeli? Kısaca Ramazan ayının son 10 gününde

Kadınlar İtikaf Yapabilir mi?

Diyanet “Kadınlar itikafa girebilir mi?” sorusunu cevapladı.

İtikaf Nedir? İtikaf İle İlgili Hadisler

İtikaf nedir, nasıl yapılır? Ramazan’ın son on gününde itikafa girmenin hükmü nedir? İtikafa girmenin fazileti ve itikaf ile ilgili hadisler.

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.