Gençliği

PEYGAMBERİMİZ (S.A.V) GENÇLERİ İLME TEŞVİK EDERDİ

Peygamber Efendimiz (s.a.v) ilmin kıymetini çok iyi bilir ve ilim ehlinede gerektiği kıymeti verirdi ...

PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.V) VE GENÇLER

Allah Rasûlü’nün hayatı incelendiğinde, onun nübüvvet dâvâsında gençlerin müstesnâ bir mevkîye sahip ...

RÂHİB'İN PEYGAMBERİMİZİ TESBİTİ NASIL OLDU?

Hazret-i Peygamber’in içinde bulunduğu ticâret kervanı, Şam topraklarından Busra’ya varmıştı. Efendi ...

HILFU'L-FUDÛL NEDİR?

Harâm aylarda yapılan savaşlara Araplar arasında “Ficâr Savaşı” denirdi. Ficâr savaşları dört defâ v ...

PEYGAMBERİMİZİN İLK MESLEĞİ NEYDİ?

Varlık Nûru, amcası Ebû Tâlib hayatta iken ve ticârete başlamadan evvel bir müddet “çobanlık” yapmış ...

PEYGAMBERİMİZ'İ BÖYLE ANLATABİLEN VAR MI?

Genç Peygamber ve Genç Dostları, Genç Dergisi Yayın Danışmanı Mehmet Lütfi Arslan’ın Genç Dergisi' ...