Kurban

Kurbanı Kimlerin Kesmesi Gerekir? Kurban Kimlere Vaciptir?

Kimler kurban kesmekle yükümlüdür? Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Hamdi YILDIRIM fıkhi meselelere dair soruları cevaplıyor...

Kurban: Tevhidin Sembolü, İslam’ın Şiarı (16 Temmuz 2021 Cuma Hutbesi)

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan, 16 Temmuz 2021 tarihli ve "Kurban: Tevhidin Sembolü, İslam’ın Şiarı" konulu cuma hutbesi.

Kilo garantili kurbanlık satışı yapmak caiz midir?

Kilo garantili kurbanlık satışı yapmak doğru mudur? Kurbanlık alırken nelere dikkat etmeliyiz?

Küçükbaş ve Büyükbaş Kurbanlık Fiyatları Ne Kadar? 2021 Kurbanlık Koyun, Koç, Dana, Deve, Düve Fiyatları

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar 2021 küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatlarını açıkladı. İşte 2021 kurbanlık koyun, koç, dana, deve, düve fiyatları.

Allâh’a Yakınlaşmanın Yolu

Allah'a (c.c) yakınlaşmanın yolu nedir? İbrahim -aleyhisselâm- ne yaptı da Cenâb-ı Hak ile dostluk bahtiyarlığına nâil oldu? Allah'a (c.c) bu kadar yakın olması

Kilo Garantili Kurbanlık Satışı Doğru mudur?

Diyanet İşleri Başkanlığı, “kilo garantili kurbanlık satışı” konusunda bir açıklama yaptı.

Kurban Bayramında Teşrik Tekbirleri Ne Zaman Getirilir?

Kurban bayramından teşrik tekbirleri ne zaman getirilir? Dr. Hüseyin Kayapınar fıkhi meselelere dair soruları cevaplıyor...

Kurban Keserken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Kurban keserken nelere dikkat edilmelidir?

Borç veya Taksitle Kurban Alınabilir mi?

Borç veya taksitle kurban alınır mı? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplıyor.

Kurbanla İlgili Merak Edilenler

Diyanet; kurban kesim vakti, kredi kartıyla kurban satın alma, vekalet yoluyla kurban, kurban keserken dikkat edilecekler, şükür namazı gibi konularda merak edi

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.