İSLAM

ÖRNEK ŞAHSİYETLERDEN HİKMETLER

İhlâs, yani sırf Allah rızâsını gâye edinmek, Hak katında amellerin en mühim makbûliyet şartıdır. Ni ...

HEM SUDA HEM KARADA YAŞAYAN HAYVANLARIN YENİLMESİ CAİZ Mİ?

Dinimize göre hem suda hem karada yaşayan hayvanların etinin yenilmesi caiz midir? İşte cevabı... H ...

ETİ YENİLMESİ CAİZ OLAN VE OLMAYAN SU HAYVANLARI

Dinimize göre yenilmesi caiz olan ve olmayan su hayvanları nelerdir? İşte eti yenilmesi helal ve har ...

ETİ YENİLMESİ CAİZ OLAN VE OLMAYAN KARA HAYVANLARI

Dinimize göre yenilmesi caiz olan ve olmayan kara hayvanları nelerdir? İşte eti yenilmesi helal ve h ...

YEMİN ÇEŞİTLERİ VE HÜKÜMLERİ

Kasem suretiyle yapılan üç çeşit yeminden söz edilir. Bunlar “lağv yemini”, “gamûs yemini” ve “mün‘a ...

YEMİN NEDİR? YEMİN ETMENİN HÜKMÜ

Yemin ne demektir? Yemin çeşitleri nelerdir? İşte yemin etmenin hükmü... Sözlükte “kuvvet, sağ tara ...

ADAĞIN HÜKMÜ NEDİR?

Herhangi bir şart ve zamana bağlanmayan (mutlak) adaklar, adama anından itibaren gerekli hale gelir ...

ADAĞIN GEÇERLİ OLMASININ ŞARTLARI

Yapılan bir adağın geçerli olabilmesi için hem adakta bulunan kimseyle hem de adağın konusu ile ilgi ...

HAYIZLI KADINLA CİNSİ MÜNASEBETİN KEFARETİ

Âdetli (hayızlı) veya lohusa kadınla cinsel ilişkinin kefareti nedir? Hayızlı kadınla cinsi münasebe ...

HACDA TIRAŞ OLMANIN KEFARETİ

Hacda herhangi bir mazeretle tıraş olmanın kefareti nedir? Hacda tıraş olmanın kefareti nasıl ödenir ...