HAYATIN İÇİNDEN

Desinler Diye Yapma!

Sunucu-Yazar Hayati İnanç, Erkam Tv’de “Desinler Diye Yapma!” başlığıyla keyifli bir söyleşi yapıyor.

Duymak Başka İşitmek Başkadır

Erkam Radyo’da Kemal Sayar’ın Sadettin Ökten ile sunduğu Gönül Sadası programında “Duymak Başka İşitmek Başkadır” başlığıyla keyifli bir sohbet gerçekleştirildi

Gusül Abdestinde Vesvese

Gusül abdesti konusunda vesveseden nasıl kurtuluruz? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım açıklıyor.

Şair Nabi’nin Peygamber Aşkı

Hayati İnanç, Şanlıurfa’dan Medine’ye uzanan muhteşem bir aşkın hikâyesini anlatıyor.

Peşin Alma İmkânı Varken Taksitli Alışveriş Yapmak Caiz midir?

Peşin alma imkânı varken taksitli alışveriş yapmak caiz midir? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım açıklıyor.

Ölen Bir Kişiye Kâfir Dedim, Ne Yapmalıyım?

Ölen bir kişiye kâfir dedim, ne yapmalıyım? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım açıklıyor.

Anneler Günü, Sevgililer Günü Vb. Günleri Kutlamak Caiz midir?

Anneler günü, sevgililer günü, doğum günü vb. günleri kutlamak caiz midir? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım açıklıyor.

Büyü Şirk midir?

Büyü veya şirk ile uğraşmak şirk midir? Büyü neden yapıyor? İslam’da temizliğin önemi nedir? İblis neden pisliği sever? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım açıklıyor.

Ölülerin Ruhlarına Kur’an Okunur mu?

Ölülerin ruhlarına Kur’an okunur mu? Ölüye Kur’an okumanın faydası var mı? Okunan Kur’an’ın sevabını ölüye göndermek doğru mu? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım açıklıyo

İslam’da Taksitli Alışverişin Hükmü Nedir?

İslam’da taksitli alışverişin hükmü nedir? Kredi kartlarıyla taksitli alışveriş yapmak caiz mi? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım açıklıyor.

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.