Hac ve Umre

İhrama Girerken Şart Koşulabilir mi?

Bir kimse, ihrama girdikten sonra düşman engeli, hastalık, parasını yitirip çaresiz kalmak gibi sebeplerden dolayı hac ibadetine/yolculuğuna devam edememesi hal

Hacılar Saçlarını Ne Zaman Tıraş Etmelidir?

Haccın aslî vaciplerinden biri de, temettu veya kıran haccı yapanların bayramın birinci günü Mina’da Aka’be cemresini taşlayıp kurban kestikten sonra saçlarını

Tavafta Hacer-i Esved İstilam Edilmeli midir?

Tavafın başlangıcında ve her şavtın sonunda Hacer-i Evsedi istilam etmek sünnettir.