Hac ve Umre

KUDÛM TAVAFI NEDİR?

Sözlükte bir yere gelmek veya varmak anlamına gelen “kudûm” kelimesi, bir hac terimi olarak; “ifrad ...

HACCIN GEÇERLİ OLMASI İÇİN NELER YAPILMALIDIR?

Yapılacak haccın geçerli (sahih) olabilmesi için şu şartların bulunması gerekir. İHRAMA GİRMEK ...

İMKAN ELDE EDİLDİĞİ YIL HAC YAPILMALI MIDIR?

Hac yapma imkanı elde edildiği yıl, hac yapmak müslümana farz olur. Bu konuda ihtilaf yoktur. Anca ...

HAC ÖMÜRDE BİR DEFA FARZDIR

Kur'an'daki delillerden haccın farz olduğu kesin olarak anlaşılmakta, ancak ömürde bir defa mı yok ...

HACCIN FARZ OLUŞUNUN AYETLERLE DELİLLERİ

Hac ibadeti; hicretin 9. yılında farz kılınmıştır. Farz oluşu Kitap, sünnet ve icmâ-ı ümmet ile sa ...

ECEL GELİP ÇATMADAN BUNU MUTLAKA YAP!

Unutmamak gerekir ki, hayat nîmeti insanoğluna bir defâya mahsus olarak lutfedilmiştir. Ölüm de, A ...

HAC VE UMRE İLE İLGİLİ TERİMLER

Günlük hayatımızda Hac ve Umre'ye dâir söylenen kelimeler ve anlamları... ÂFÂK-ÂFÂKÎ Sözlükte ...

BAŞTANBAŞA İYİLİK VE GÜZELLİK

Madden ve mânen o mübârek topraklara koşuş, kumlu çölleri görmek için değildir. Oralara yöneliş, İ ...

ALLAH’A TESLİM OLMANIN TESCİLİ

Hazret-i İbrâhîm -aleyhisselâm- hakkında bir rivâyette “–Allâh, bana bir oğul verirse, onu kurban ...

“SEN BİZİ BURAYA BUNUN İÇİN Mİ ÇAĞIRDIN?”

Haccı îfâya yönelen âşık gönüller, bir taraftan bu duâ ile yoğrulurken diğer taraftan Harem dâhili ...