Hac ve Umre

ECEL GELİP ÇATMADAN BUNU MUTLAKA YAP!

Unutmamak gerekir ki, hayat nîmeti insanoğluna bir defâya mahsus olarak lutfedilmiştir. Ölüm de, A ...

HAC VE UMRE İLE İLGİLİ TERİMLER

Günlük hayatımızda Hac ve Umre'ye dâir söylenen kelimeler ve anlamları... ÂFÂK-ÂFÂKÎ Sözlükte ...

BAŞTANBAŞA İYİLİK VE GÜZELLİK

Madden ve mânen o mübârek topraklara koşuş, kumlu çölleri görmek için değildir. Oralara yöneliş, İ ...

ALLAH’A TESLİM OLMANIN TESCİLİ

Hazret-i İbrâhîm -aleyhisselâm- hakkında bir rivâyette “–Allâh, bana bir oğul verirse, onu kurban ...

“SEN BİZİ BURAYA BUNUN İÇİN Mİ ÇAĞIRDIN?”

Haccı îfâya yönelen âşık gönüller, bir taraftan bu duâ ile yoğrulurken diğer taraftan Harem dâhili ...