ÇOCUKLAR İÇİN

Ebeveyn ve Çocuk İletişiminde 'Sevgi' Dilinin Önemi

Anne-baba ve çocuk arasındaki iletişimde 'sevgi' dilinin önemi nedir? Sevgi dilinin çocuk üzerindeki etkileri nelerdir? Lider Eğitim TV Youtube kanalında yayınl

Çocuğuna İslâmî Eğitim Vermezsen, Yaptığı Günahlardan Mesul Olacaksın

Çocuklarımıza karşı mesuliyetlerimiz neler? Ayet bizleri evlat ve aile hakkındaki nasıl uyarıyor?

Çocuğa Dini Eğitim Nasıl Verebilirim?

“Çocuğuma dini eğitimi nasıl vermeliyim ve İslami eğitim verirken nelere dikkat etmeliyim?” Çocuklara dini ve ahlaki eğitimi nasıl vermeliyiz? Dr. Ahmet Hamdi Y

Lider Eğitim 2022 7.Sınıflar İçin LGS Yaz Okulu

Yaz okulu kaydı için tıklayınız

Ramazan Hilali Bu Yıl İlk Nerede Görünecek?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, hicri takvime göre bu yıl Ramazan'ın başladığını bildiren hilalin, ilk olarak Atlas Okyanusu, Kuzey ve Güney

Çocuklarda Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu Problemi

Çocuklarda dikkat eksikliği ve hiprektivite bozukluğuna karşı yapmamız gerekenler nelerdir? Lider Eğitim TV Youtube kanalında yayınlanan Teşrih Masası programın

Çocuklar Neden Yalan Söyler?

Çocuklar neden yalan söyler? Yalan söyleyen çocuğa nasıl davranmalıyız? Lider Eğitim TV Youtube kanalında yayınlanan Teşrih Masası programı konuğu Psikolog Coş

Asr-ı Saâdette Bayrama Nasıl Hazırlanılırdı?

Asr-ı saâdette bayrama nasıl hazırlanılır ve bayram nasıl karşılanırdı?

Çocuğun Dini Eğitimi İçin Tavsiyeler

Çocuğun dini eğitimi ne zaman başlar? Çocuğun dini eğitimi nasıl olmalıdır? Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım’dan çocuğun dini eğitimi için tavsiyeler.

Mescidi Nebevi'nin Fazileti

Mescidi Nebevi'nin fazileti ve önemi nedir? Mescidi Nebevi'nin fazileti ile ilgili hadisler...

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.