KARİYE CAMİÎ 74 YIL SONRA İBADETE AÇILIYOR

Danıştay, 74 yıl önce müzeye çevrilen Kariye Camiî’nin aslına uygun olarak yeniden ibadete açılması gerektiği kararını verdi. Danıştay aldığı karar Cumhurbaşkanlığı’na gönderildi. Kariye’nin durumunun ne olacağına Cumhurbaşkanlığı Kabinesi karar verecek.

Danıştay Kariye Camiî’nin müzeye çevrilmesinin hukuka aykırı olduğuna ve mabedin tekrar ibadete açılmamasına karar verdi. Danıştay’ın kararı uyarınca yeni bir düzenleme yapabilir. Yargı kararı, kesin olduğu için herhangi bir düzenlemeye gerek olmadan uygulanabilir. Kariye’nin durumu hep tartışma konusu olan Ayasofya’ya da emsal olacak.

Danıştay’ın İstanbul’daki Kariye Camiî ile ilgili kararı sonrasında son sözü Cumhurbaşkanlığı söyleyecek. Karara göre, 1945’te Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye dönüştürülen Kariye Camii’nin “asli fonksiyonu dışında kullanılamayacağı” hüküm altına alındı. Böylece karar, Kariye’nin 74 yıl sonra yeniden cami olmasının önünü açtı.

UYGULAMA İÇİN İKİ YOL

Kararda, Bakanlar Kurulu’nun 29 Ağustos 1945 tarihli kararının “yetki, şekil, sebep, maksat yönlerinden hukuka aykırı” olduğu belirtiliyordu. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun söz konusu kararının, gereği yapılmak üzere Cumhurbaşkanlığı’na gönderildiği öğrenildi. Danıştay’ın Kariye Camii ile ilgili kararına ilişkin iki farklı adım atılabileceği belirtiliyor. Buna göre, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin Danıştay kararı uyarınca yeni bir karar alabileceği ifade ediliyor. İkinci olarak ise Cumhurbaşkanlığınca kararın, yargı kararı ve kesin nitelikte olması nedeniyle yeni bir karara gerek kalmaksızın direkt uygulanması sağlanabileceği kaydediliyor.

DANIŞTAY’IN KARİYE CAMİÎ KARARI

Kariye Camiî’nin müzeye dönüştüren 29 Ağustos 1945 tarihli Bakanlar Kurulu kararına ulaşıldı. Kararda, “Milli Eğitim Bakanlığı’nca müze ve müze deposu olarak kullanılacak ilişik listede gösterilen vakıf binaların bakım ve onarım giderleri Devlet bütçesinden ödenmek üzere adı geçen Bakanlığa tahsisi bu Bakanlığın isteği ve Maliye Bakanlığı’nın 5/7/1945 tarihli ve 3121-744-11735 sayılı mütalaâsı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 29/8/1945 tarihinde kararlaştırılmıştır” ifadeleri yer alıyor.

1945 BAKANLAR KURULU KARARIYLA MÜZEYE ÇEVRİLEN YAPILAR

O dönemki Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ile kabine üyelerinin imzasını taşıyan belgelerde, müze ve müze deposuna dönüştürülen cami ve mescitler de yer alıyor. Bunlardan bazıları ilerleyen dönemlerde yeniden ibadete açıldı.

1945 Bakanlar Kurulu kararında geçen yapılar şöyle:

* Konya: Alâaddin Camiî, Karatay Medresesi, Mevlana Dergâhı, Sırçalı Medrese, Sultan Hanı, Sahip Ata Camiî

* İstanbul: Fethiye Camiî, Kariye Camiî, Perizat Hatun Camiî

* Ankara: Abdulkadiri İsfehanî Mescidi

* Eskişehir: Alâaddin Camiî

* Gaziantep: Handaniye Camiî, Nuri Mehmet Paşa Camiî

* Akşehir: Taş Medrese, İmaret Camiî

* Aksaray: Zinciriye Medresesi

KARİYE CAMİÎ VAKIF MALI

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun kararında, Kariye Camii’nin mazbut Fatih Sultan Mehmet Vakfı’na ait hayrat taşınmazlardan olduğu ve hayrat taşınmazların vakfın belirlediği kullanım şekli dışında bir kullanım amacına tahsis edilemeyeceği belirtiliyordu. Resmi kayıtlarda da Kariye Camii’nin hala vakıf malı olarak göründüğü ortaya çıktı. Dava dosyasına giren tapu senedinde, Kariye Camii’ne ait “Mülkiyet Bilgileri” kısmında “Vakıflar İdaresi” ifadesinin yer aldığı görüldü.

Kaynak: Yeni Şafak

KARİYE CAMİÎ TARİHİ

KARİYE CAMİÎ TARİHİ

PAYLAŞ:            

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle