Kağıt Toplayarak Cami Yapımına Katkı Verdiler

Kayseri'de matbaacıların bulunduğu bölgede yapımına 3 yıl önce başlanan 2 bin kişilik caminin inşaatı, atık kağıtların toplanıp geri dönüşüm fabrikalarına satılmasıyla tamamlandı.

Kayserili matbaacılar, iş yerlerinden çıkan atık kağıtları toplayıp geri dönüşüm fabrikasına satarak elde ettikleri gelirle cami yapımına katkıda bulundu.

Kocasinan ilçesindeki Ziya Gökalp Mahallesi'nde matbaacıların bulunduğu bölgede cami ihtiyacının karşılanması için matbaacı esnafının öncülüğünde dernek kuruldu. Yaklaşık 3 yıl önce yapımına başlanan cami için dernek kanalıyla vatandaşlardan yardım toplandı.

Caminin temelini attıktan sonra maddi sıkıntılar yaşayan dernek yöneticileri, matbaalardan çıkan atık kağıtları toplayıp geri dönüşüm tesisine satarak gelir elde etmeye başladı.

Bu süreçte yaklaşık 600 ton kağıdı ülke ekonomisine kazandıran esnaf, hem kağıt israfını önledi hem de elde ettikleri gelirle 2 bin kişinin ibadet edebileceği caminin inşaatının tamamlanmasını sağladı. Esnaf böylece iki hayır işini bir arada yaptı.

Kayseri Matbaacılar Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Nergizgil, 90 esnafın faaliyet gösterdiği sitede cami yaptırabilmek için 3 yıl boyunca yaklaşık 600 ton atık kağıt toplayıp sattıklarını anlattı.

Caminin inşaat maliyetinin yaklaşık 3'te birinin atık kağıtların değerlendirilmesinden elde edilen gelirden karşılandığına işaret eden Nergizgil, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Halkımızın destekleriyle, bağışlarıyla bu iş yürümüş oldu. Bugünkü parayla 1 milyon liranın üzerinde bir paraya mal oldu. Bu projeyle hem devletimizin milli servetine sahip çıkmış olduk hem çevreyi kirletmemiş olduk hem de gelen parayla insanların rahatlıkla, huzur içinde ibadet yapmalarına vesile olduk. Cami yaptırması meşakkatli bir iş, insanlardan hayır toplayarak yürüyor. İnsanları içeriye girip huzur içinde rahatlıkla ibadet yaptıklarını görmek güzel bir şey. Allah bu tür ibadethanelerin varlığını daim etsin."

Kaynak: AA

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.