İstanbul Aile Vakfı Afet Bölgesinde Depremzedelere Psikososyal Destek Sağlıyor

İstanbul Aile Vakfı, deprem bölgesindeki afetzedelere psikososyal destek vermek üzere 360 uzman gönderiyor.

İstanbul Aile Vakfı'nın psikososyal destek personelleri ve gönüllüleri bir yıllık plan dâhilinde afet bölgesinde aktif görev alarak depremzedelere psikososyal destek verecek.

Deprem bölgesinde âfetzedelere özel psikososyal destek çalışması başlatan İstanbul Aile Vakfı’nın ilan ettiği "Gönüllük Seferberliği"ne 500'ü aşkın gönüllü başvurdu.

"Gönüllük Seferberliği" projesi ile İstanbul Aile Vakfı uhdesinde görevli Psikolojik Danışman ve Sosyal Hizmet Uzmanları ile gönüllüler arasından seçilen; Psikiyatrist, Psikoloji, Aile Danışmanlığı, Sosyal Hizmet, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Manevi Danışmanlık ve Rehberlik, Sosyoloji, Okul Öncesi, Çocuk Gelişimi gibi branşlardan uzmanlar depremzedelere “Yerinde Psikolojik İlk Yardım” hizmetinde bulunacak. İlk etapta saha araştırması için Hatay’da görevlendirilen araştırma ekibine gönüllüler de katılacak.

Psikososyal destek ekibi ve gönüllüler, Kahramanmaraş depreminden etkilenen illerde “Psikososyal Destek Çadırı” oluşturarak çocuk ve yetişkinlerle görüşmeler yapıp travmanın etkisini azaltmaya yönelik çalışmalar yürütecek. Ayrıca çocuklara özel “Oyun Çadırı” kurularak çocukların deprem stresini azaltmaya yönelik etkinlikler de düzenlenecek.

DEPREMZEDELERE ÜCRETSİZ YÜZ YÜZE VE ONLİNE PSİKOLOJİK DESTEK

Afetzedelere ayrıca psikolojik ilk yardımın ötesinde yapılacak psikoterapiler, İstanbul Aile Vakfı’nın İstanbul’daki aile danışmanlık merkezlerinde psikolog veya psikiyatristler tarafından yüz yüze ve online ücretsiz olarak veriliyor.

Depremden etkilenen şehirlere gidecek uzmanlar, devletin ilgili kurumlarıyla koordinasyon ve iş birliği çerçevesinde oluşturulan “Psikolojik Destek Merkezleri”nde etkin ve yetkin psikososyal destek müdahalesinde bulunacak, deprem travmasının daha kolay atlatılmasını sağlayacak.

Destek almak isteyen afetzedeler ve destek vermek isteyen gönüllüler www.istanbulailevakfi.org adresinden veya 0 532 453 2453 (AİLE) numarasından bilgi alabilirler.

İslam ve İhsan

DEPREMZEDELER İÇİN NE YAPABİLİRİM?

Depremzedeler İçin Ne Yapabilirim?

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.