İslam’ı Seçmesine Müslüman Arkadaşları Vesile Oldu

Avustralya’nın Melbourne kentinde yaşayan Filipin kökenli Avustralyalı genç Jon-James San Jose, Türklere ait camide kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu ve "Volkan" adını aldı.

Okul yıllarından itibaren Türk ve Müslümanlarla aynı çevrede bulunan Filipin asıllı Jon-James San Jose, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bünyesinde Melbourne’da faaliyet gösteren Sunshine camisine gelerek cuma namazı öncesinde kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı görevlisi cami imamı Mustafa Asmacı nezaretinde cemaat ile tekbirler getirerek Müslüman olan Jon-James San Jose, adını da "Volkan" olarak seçti.

Cemaatin tebrik ettiği Volkan, "Büyürken etrafımda İslam vardı ve çok kitap okudum perspektifim değişti" dedi. Okul yıllarında Müslüman arkadaşları olduğunu aktaran Volkan, "Etrafımda çok sayıda Müslüman vardı. Onlardan ve onların ailelerinden öğrendim, bana çok yardımcı oldular" diye konuştu.

Volkan San Jose, Sunshine camisinde kendisine gösterilen misafirperverlikten etkilendiğini, camiye gelmeden önce sabah çok heyecanlı olduğunu, şu an ise çok mutlu olduğunu söyledi.

İNANDI VE BAŞARDI

Jon-James "Volkan" San Jose’nin İslam’ı seçmesine vesile olan arkadaşlarından Serdar Başoğlu ise Volkan'ın İslamiyet ile tanışmasını şu sözlerle anlattı:

"Tanıştığımızda ilgisinin olduğunu söyledi ve bazı sorular sordu bana İslam hakkında, dinimiz hakkında, inançlarımız hakkında, aile değerlerimiz hakkında. Ben de yardımcı oldum, anlattım. Sünnet mevlidi yapmıştık, mevlide geldi. O zaman biraz daha duygulandı, biraz daha inandı ve başardı. Biz tabii çok mutluyuz. Allah’ın izni ile kardeşimiz artık Müslüman oldu."

Cami imamı Mustafa Asmacı ise Volkan'ın İslam'ı seçmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Asmacı, "Her şeyden önce bir kardeşimizin Müslüman olması, İslam ile şereflenmesi bizi ziyadesi ile mutlu etmiştir. İslam ile şereflenen kardeşlerimizin çoğalması, artması ve buradaki Müslümanların onlara örnek olması, güvenilirlik noktasında model olması Müslüman olan kardeşlerimizin sayısını çoğaltacaktır. Kardeşimizi tebrik ediyorum hayırlı olsun" dedi.

Yaklaşık 23 milyon nüfuslu Avustralya’da dünyanın çeşitli yerlerinden göç eden Müslümanlar ve sonradan İslam’ı seçenlerle yaklaşık 550 bin Müslüman bulunuyor.

Kaynak: AA

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.