İşgalciler Ramazanda Mescid-i Aksa'ya Baskın Düzenlemeye Hazırlanıyor

Filistinli gruplar, işgalcilerin, Yahudi yerleşimcilere Ramazan ayında da Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme izni vermesine tepki gösterdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinli Ulusal ve İslami Güçler, işgalcilerin, Yahudi yerleşimcilerin ramazan ayında da Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme izni vermesinin ardından yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bu karar, Mescid-i Aksa'da namaz kılmak için Kudüs'e giden Filistinlileri kışkırtma, gerginliği artırma ve çatışma ortamı oluşturma amacı taşıyor." ifadeleri kullanıldı.

Mescid-i Aksa'ya namaz kılmaya gidecek olan tüm Filistinlilere işgalcilerin planlarına karşı dikkatli olma ve bu planlarla mücadelede tek vücut olma çağrısında bulunuldu.

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri de Lübnan'ın El-Meyadin kanalına yaptığı ve Hamas'ın internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, işgalcilere tepki gösterdi.

İşgalcilerin ramazan ayında Kudüs'e ve Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerine karşı uyarıda bulunan Aruri, şunları kaydetti:

"İlgili kesimlere, işgalcilerin ramazanda Filistinlilerin Aksa'ya girişine engel olması ya da avluda onlara saldırmasının bölgede patlamanın fitilini ateşleyeceğini ilettik. Biz önden kapsamlı bir mücadeleye gireceğimizi söylemiyoruz ama işgalciler saldırılarını sürdürürse biz de mücadeleye hazırız."

İşgalciler, 2003'ten bu yana Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesine zemin hazırlıyor. Filistin Vakıflar Bakanlığının verilerine göre, 2021'de Mescid-i Aksa'ya 34 bin 562 yerleşimci baskın düzenledi.

Kaynak: Diyanet Haber

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.