İnsanı Küfre Götüren Sözler

Allah Teâla muhafaza buyursunu insanı küfre götüren bazı sözleri aşağıda derlerledik. Şunu belirmek isteriz ki bu tür sözleri çoğaltamak mümkündür. İnsan konuşurken kullandığı sözlere dikkat etmeli, imana aykırı sözlerle dilini ve kalbini kirletmemelidir. Allah korusun bilmeden imanımızı kaybedebiliriz. İşte o tehlikeli sözlerden bazı örnekler:

1- Allah'a mekân izafe etmek, "Allah yukarıdadır, aşağıdadır, ayakta duruyor, oturuyor" gibi sözler söylemek.

2- "Allah'tan korkmaz mısın?" denilince; öfke ile "Korkmuyorum!" demek, ve bu söz ile cidden Allah'tan korkmadığını kasdetmek.

3- "Allah gelse seni elimden alamaz!" demek.

4- Hasta olmayan birisine "Seni Allah unuttu" demek.

5- Hanımına "Sen bana Allah'tan daha sevgilisin" demek. Fakat bu sözü söyleyen kendi şehvetini kasdetmişse kâfir olmaz.

6- Bir kimsenin, geçmişte yapmış olduğu bir iş için "Eğer bu işi ben yapmış isem kâfirim" demesi... Bu fert o işi yaptığını ve bu söz sebebiyle kâfir olacağını bildiğinden küfre râzı olmuş olur. Küfre rıza ise, Küfürdür.

7- Karısı veya başka birisi için, "Onun hakkından Allah bile gelmez, ben nasıl geleyim?" şeklinde konuşmak.

8- "Allah'ım , bana rahmetini vermek hususunda cimrilik etme" demek.

9- Herhangi bir şey için, "Allah'ın hiç işi kalmamış da bunun gibi şeyleri mi yaratıyor?" demek.

10- Bir fakirin, "Allah falan kuluna şu kadar zenginlik veriyor; bana ise az veriyor. Böyle adalet olur mu?" demesi.

11- Kendisine "Namaz kıl!" denilince; "Sonuna kadar bu emri kim yapabilir?" veya "Sabret; ramazan gelsin kılarız." yahut "namaz insana ne kazandırır?” demek...

Ayrıca abdestsiz olduğunu bilerek namaz kılmak, Hristiyanların ve Yahudilerin azap göreceklerini kabul etmemek de insanı küfre götüren durumlardandır.

Kaynak: Erkam Takvimi 2016

TEHLİLKELİ SÖZLERDEN ÖRNEKLER

İmanı tehlikeye atan veya insandan imanı kaldıran sözler elbette  bu  haberdeki kadar değildir.  Burada bu sözlerin bir kısmına yer verilmiştir. Bu ve benzeri sözleri söylemekten kesinlikle kaçınmalı ve yanlışlıkla bu sözler söylenirse de  hemen kelime-i şehadet getirilmelidir.

 • Burası Allah’ın unuttuğu yer!”
 •  “Bu adam Allah’lığın biri!”
 •  “Allah baba kızar!
 • Kader utansın.. Kahpe kader!
 • Seninle Cennet’e bile girmem!
 • Öküz aleyhisselam!
 • Ben Allah mallah tanımam.”, “Şu işe Allah’ın bile gücü yetmez.
 • Onun hakkından Allah bile gelemez, ben nasıl geleyim

Bu sözler insanı küfre götürecek sözler olsa da bu sözleri söyleyenler ekseriyetle imansızlığından değil cehaletinden dolayı söylemektedir. Bu gibi insanlara hemen kafir oldun damgasınız da vurmamak gerekir. Yumuşak bir uslup ile ikaz etmeli tevbe etmesini tavsiye etmeliyiz.

İNSANI KÜFRE GÖTÜREN SÖZLER / VİDEO

İNSANI KÜFRE GÖTÜREN DAVRANIŞLAR

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

 • Allah razı olsun çok faydalı ve çok gerekli bir ders

  Selamün aleyküm bir canlının yaratılışında bizi şaşırtan bir hale doğa bizi şaşırtmaya devam ediyor demek şirk olur mu❓

  Günlük hayatımızda bilinçsizce kullanılan sözler! “Allah gelse,seni elimden alamaz!” “Burası Allah’ın unuttuğu yer!” “Kahrolsun Şeriat!” “Kader utansın!” “Kahpe felek!” “Fala inanma,falsız da kalma” “Azrail suratlı adam!” “Nuh der,peygamber demez!” “Onda iman ne gezer?” “İmalat hatası!” “Öküz aleyhisselam!” “Kıyamet hacılarla hocalar yüzünden kopacak!” “Doğanın mucizesi!” "Allah Baba" "Allah'ın gücüne gitmesin" "Senden gelecek hayır Allah'tan gelsin" "Allah'ım yarattın bari takip et"

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.