İMAMET NEDİR?

İmamet nedir? İmamet kelimesinin anlamı nedir? İmamet, imamlık. halifelik anlamlarına gelmektedir.

İMAMET KELİMESİNE ÖRNEK CÜMLELER

Rasûlullâh -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in hayâtı, geçmiş peygamberlere nasîb olmayan hayâl ötesi şeref tecellîleri ile doludur. Allâh -celle celâlühû-, “Habîbim” diye sâdece O’na hitâb etmiştir. Mîrâc, peygamberler arasında yalnız O’na nasîb olmuştur.

O’nun rüchâniyeti, Mescid-i Aksâ’da bütün peygamberlere imametiyle sâbit oldu. Mûsâ -aleyhisselâm-’daki “ لَنْ تَرينِى ” sırrı, O’nda “ ” قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنى  sûretinde tecellî etti.


Rasûlullâh -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in Mescid-i Harâm’dan Mescidi Aksâ’ya götürülmesi, târih boyunca pek çok peygamberin gönderildiği bu iki dînî merkez arasındaki sağlam bağı, daha da kuvvetli bir şekilde göstermiş olmaktadır. Ayrıca bu hâdise, İslâm’ın, bütün semâvî dinleri şümûlüne alan, Hak katındaki

tek dîn olduğunu da ifâde etmektedir. Nitekim Rasûlullâh -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in Mescid-i Aksâ’da bütün enbiyâya imameti de bunun bir başka tezâhürüdür.,


Niyet: Kılacağı namazı zihnen hatırlamaktır. İmamın imamete, cemaatın da imama uymaya niyetlenmesi gerekir.


Ebû Abdurrahmân es-Sülemî, Hazret-i Osman’ın hilâfeti devrinde kıraat hocalığına başlamış ve bu vazifesine uzun seneler devam etmiştir. Kûfe’de imamet ve Kur’ân muallimliği yaptığı mescidi kastederek şöyle

dermiş:

“–Şu makamda bulunmamın tek sebebi, Peygamber Efendimiz (s.a.v) ’in:

«Sizin en hayırlınız, Kur’ân’ı öğrenen ve öğretendir.» hadîs-i şerîfindeki müjdeye nâil olabilme arzusudur.” (Buhârî, Fedâilü’l-Kur’ân, 21; Tirmizî, Fedâilü’l-Kur’ân, 15/2907)

DÖRT HALİFE DÖNEMİ

HALİFETULLAH KİME DENİR?

PAYLAŞ:            

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle