İmam Hatip Liseleri Yeni Eğitim-Öğretim Döneminde Kapılarını Öğrencilere Yeni Projelerle Açacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, imam hatip liselerinde akademik başarının artırılmasından, robotik, kodlama ve yoğunlaştırılmış dil programlarına uzanan projeleri yeni eğitim öğretim döneminde uygulamaya başlayacak.

MEB Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, genel müdürlüğe bağlı okulları 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde daha ileri taşımanın gayreti içinde olduklarını söyledi.

İmam hatip okullarında öğrencilerin, bir üst sınıfa hazırlanırken, mesleki olarak yetişmesine de imkan sağlandığını anlatan Yılmaz, bu okullardaki derslerin yüzde 75’inin Anadolu liseleri veya fen liseleri ile aynı müfredat ve ders saati içinde işlendiğini, yüzde 25’lik bölümde de temel İslam bilimlerinden Kur’an-ı Kerim, siyer, tefsir, hadis, fıkıh, akaid, İslam kültür ve medeniyeti, hitabet, kelam gibi derslerin verildiğini kaydetti.

Yılmaz, imam hatip okullarındaki eğitim çalışmalarına ilişkin şu bilgileri aktardı:

“Meslek derslerinin öğrencilerimizin üniversite sınavlarında ihtiyaç duydukları sebep-sonuç ilişkisi kurma, akıl yürütme sürecini takip etme, analiz yaparak ve sentezleyerek yorumlama becerisi kazanmaları açısından önemli bir işlevi bulunmaktadır. Öte yandan öğrencilerimiz, bilgiyi arama, toplama ve işleme, bilgi ve metodolojiyi kullanma, sorular sorma ve mantık yürüterek delillere dayalı sonuçlar çıkarma, Türkçeyi etkili ve güzel kullanabilme, topluluk önünde hitap edebilme, iç disiplin sağlayarak engellerle ve zorluklarla baş edebilme, liderlik becerisini geliştirerek sosyal sorumluluk sahibi olabilme gibi beceriler kazanarak hayata hazırlanmaktadır.

İmam hatip liselerinde öğrencilerimizin üniversiteye hazırlanmalarında hiçbir eksiklikleri olmadığı gibi ilaveten İHL meslek derslerinin akademik becerilere katkısı bulunmaktadır. Her yıl yeni hedeflerle akademik alanda çıta yükselmekte, destek eğitimleri, deneme sınavları ve özgün çalışma ortamları sağlanmaktadır.”

Kur’an-ı Kerim derslerinin de öğrencilerin öğrenme kapasitelerini geliştirdiğini ifade eden Yılmaz, özellikle son dönemde çok ilgi gören örgün eğitimle beraber hafızlık projesinde bu durumu yakından gördüklerini vurguladı.

Yılmaz, duygu durum araştırmalarında öğrencilerin akademik öğrenmelerinin ezber becerilerini, ezber becerilerinin de akademik öğrenmeleri çok geliştirdiğini, öğrencide yüksek motivasyon, azim, sabır ve sebat ile iç disiplini ortaya çıkardığını belirtti.

İMAM HATİP OKULLARINDA 21. YÜZYIL BECERİLERİ BAĞLAMINDA YENİ DÖNEM

Genel Müdür Yılmaz, bakanlıkça 2016’dan itibaren imam hatip okullarında öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine uygun şekilde program çeşitliliğine gidildiğini, Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu ile devam eden süreci “21. yüzyıl becerileri bağlamında yeni dönem” olarak tanımladıklarını anlattı.

İmam hatip liselerinde, temel İslam bilimleri ile fen ve sosyal bilimler, uluslararası imam hatip, yabancı diller, musiki, spor, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar, hafızlık, teknoloji olmak üzere 8 farklı program uygulandığını dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti:

“500’den fazla okulumuzda, bu içerikte eğitimler veriliyor. Bu okullarımız başta olmak üzere Anadolu imam hatip liselerinden 2021 yılı YKS sonuçlarında çok iyi dereceler bekliyoruz. Öte yandan, yabancı dil programı (hazırlık sınıfı) uygulayan 48 lisemizde ise Arapçanın yanı sıra ikinci yabancı dil olarak İngilizce, Almanca, İspanyolca, Rusça, Çince, Fransızca, Farsça, Rusça, ve Japonca olmak üzere 9 farklı dilde eğitim yapılıyor. Bu okullarımızın çoğunun pansiyonu bulunuyor. Uluslararası Anadolu imam hatip lisesi öğrencilerine verilen Türkçe eğitimleriyle Anadolu imam hatip liselerinde 10 farklı dilde eğitim imkanı bulunuyor.

Sanat programı uygulayan Anadolu imam hatip liselerinde ise öğrencilerin kültür ve medeniyetin vazgeçilmezi olan musiki ile hüsnühat, ebru, tezhip, kaligrafi, resim gibi geleneksel ve çağdaş görsel sanatlarda kendini geliştirme imkanı bulunuyor. Spor programı uygulayan imam hatip liselerinde de bireysel ya da takım sporlarında eğitim alarak kariyer hedeflerine yürüyen genç sporcu gençleri de yetiştiriyoruz. Hafız öğrencilerin eğitim gördüğü imam hatip liselerinde de hafızlar lise öğrenimiyle birlikte hafızlığını tekrar ederek pekiştirme ve koruma imkanı buluyor.”

BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ÜNİVERSİTE BAŞARISI ARTTI

Nazif Yılmaz, 2020 yılı YKS’nin imam hatip liselerinin yükselişine dair gösterge olduğunu belirtti. Geçen yıl imam hatip liselerinden mezun olanların önceki yıla göre üniversiteye yüzde 24,73’lük bir artışla yerleştiğine dikkati çeken Yılmaz, “Bu yılki büyümenin daha büyük olacağını düşünüyoruz. Bu sonuçlar, okulların her geçen gün akademik başarısı yüksek öğrencilerin ilgi odağı olmasına neden olmaktadır.” dedi.

YENİ KAYDOLACAK ÖĞRENCİLERİ BEKLEYEN PROJELER

İmam hatip okullarında yürütülen bazı projelerden de örnekler veren Yılmaz, bunlardan birinin “Hedef 2021” olduğunu vurgulayarak, bu projede öğrencilerin üniversiteye hazırlandığı bir sistemin kurulduğunu bildirdi.

İmam hatip okullarında Akademik Danışma Kurulları oluşturduklarını da hatırlatan Yılmaz, “Şu anda 600 okulda mevcut olan ve modellenerek geliştirilen bu kurullar ile okullarımızın akademik camia ile irtibatı kurulmakta, 2023 Vizyon Belgesi’nde belirtildiği gibi öğrencilerimiz entelektüel yönleri geliştirilerek bir üst öğrenime hazırlanmakta ve her okula kendi vizyonunu daha da geliştirme imkanı verilmektedir.” dedi.

ERDEM Projesi’nin de bir diğer çalışmaları olduğunu kaydeden Yılmaz, projede okullar arasındaki başarı farklılıklarının azaltılmasına yönelik çalışmalar yürütüldüğünü, okuma kültürünü geliştirmek ve sürekli kılmak için 1511 okulda 11 bin 623 öğretmen ve 116 bin 230 öğrenciyle “Oku-Yorum” projesinin başlatıldığı bilgisini verdi.

Yılmaz, okullardaki bilişim teknolojileri öğretmenleriyle HİSAR Projesi’nin uygulandığını, proje kapsamında 14 bin 580 öğrencinin sahada uygulamalı eğitim alarak inovasyon becerilerini geliştirmek için hazır olduğunu aktardı.

Kalite Takip Sistemi (KTS) ile etkin izleme ve değerlendirmeyi hedeflediklerini belirten Yılmaz, bu sistem ile ülkedeki tüm imam hatip okullarının eğitim-öğretim yılı boyunca aylık izlendiğini ve değerlendirildiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

PROJE İMAM HATİP OKULLARI (ORTAOKULLARI VE LİSELERİ)

Proje İmam Hatip Okulları (Ortaokulları ve Liseleri)

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.