İklim Değişikliğine Bağlı Hava Olaylarının Yol Açtığı Afetler

İklim değişikliği nedeniyle küresel ölçekte görülen hava olaylarına bağlı doğal afetler, varlıklı ülkeleri dahi savunmasız bıraktı.

New York Times’ın haberine göre, Almanya ve Belçika’yı vuran sel ile Batı Amerika ve Kanada’da görülen aşırı sıcaklara bağlı yangınlar gibi felaketler, zengin ulusların iklim krizinin sonuçlarına karşı hazırlıksız olduğunu gözler önüne serdi.

Avrupa'nın en zengin ülkelerinden Almanya ve Belçika’da aşırı yağışlar nedeniyle taşan nehirler kasabaları sular altında bırakırken son dönemde yaşanan felaketlerin neden olduğu yıkımın büyüklüğü ve sonrasında yaşanan kargaşa, Avrupa’da şok etkisi yarattı.

ABD’nin soğuk ve sisli havasıyla ünlü Kuzeybatı bölgesinde görülen aşırı sıcaklar can kayıplarına neden olurken Kanada’da ormanlık alanda meydana gelen yangın bir köyü haritadan sildi ve Rusya’nın başkenti Moskova’da rekor seviyede sıcaklıklar kaydedildi.

UZMANLARDAN "ÖLÜMCÜL VE OLDUKÇA MALİYETLİ SONUÇLARLA" KARŞI KARŞIYA KALINABİLECEĞİ UYARISI

CBC’nin haberine göre, ABD’den bir grup orman ve çevre uzmanı, Kanada’nın batı bölgesinde yaşanan yıkıcı orman yangınlarının neden olacağı olası tehditleri acilen ele alması veya "ölümcül ve oldukça maliyetli sonuçlarla" karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.

İklim değişikliği nedeniyle yaşanan orman yangınlarının etkileri üzerine çalışan araştırmacı grup, "korkutucu" duruma karşı gerekli tedbirler alınmazsa dumana maruz kalma nedeniyle binlerce erken ölümün yaşanacağı uyarısı yaptı.

Grup ayrıca, orman yangınlarının önlenmesi konusunda yine gerekli adımlar atılmazsa gelecekteki yangınların bastırılması ve dolaylı maliyetler sonucu milyarlarca dolarlık bir kaynağın harcanabileceği tahmininde bulundu.

Avrupa ülkelerinde ve Kuzey Amerika’da görülen iklim felaketleri, gelişmiş ve zengin ülkelerin iklim değişikliğinin etkilerini yavaşlatmaya ya da sonuçlarıyla yaşamaya hazır olmadığını gözler önüne serdi.

Avrupa'da meydana gelen seller, çoğu Avrupa'nın en güçlü ekonomisi olarak gösterilen Almanya'da olmak üzere, yüzlerce kişinin ölümüne yol açtı. Yüzlerce kişiden ise haber alınamayan Almanya, Belçika ve Hollanda'da ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Dünyanın en gelişmiş ekonomilerine sahip ülkelerde artan iklim felaketlerine rağmen büyük şirketlerin gaz emisyonunu azaltma konusunda somut adımlar atıp atmayacakları, belirsizliğini koruyor.

Birleşmiş Milletler iklim müzakereleri kapsamında kasım ayında İskoçya’nın başkenti Glasgow’da düzenlenecek organizasyonda emisyonun azaltılması ve olumsuz iklim değişikliği etkilerinin önlenmesi konuları görüşülecek.

Almanya’da meydana gelen sellerde 176 kişi hayatını kaybetmişti. Belçika'nın doğusundaki sellerde de 37 kişi yaşamını yitirmiş, onlarca ev çökmüş, çok sayıda bina kullanılamaz hale gelmişti.

Kaynak: AA

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.