İHTİYAT NE DEMEK?

İh­tiyat: Bir ko­nu­da ge­le­ce­ği de dü­şü­ne­rek dik­kat­li, ted­bir­li ha­re­ket et­me; öl­çü­lü dav­ran­ma. Uzak gö­rüş­lü­lük, ba­sî­ret. Sa­kın­ma. Zor şart­lar ve gün­ler için sak­la­nan, el­de bu­lun­du­ru­lan; ye­dek gibi anlamlara gelmektedir.

İHTİYAT KELİMESİNE ÖRNEKLER

İnsanların hâlis ve sâlih ameller işlemeye muvaffak olamayışlarının sebebi; yeme-içmede (harama, şüpheli şeylere ve kul haklarına kâfî derecede dikkat etmeyişleri ve bu hususta) ihtiyatsız davranmalarıdır. Her

ne hâl olursa olsun, bilhassa namazda huşû, hudû ve huzûr-maallâh hâlinde bulunmak, zevkle ve gözyaşı dökerek namaz kılabilmek; helâl lokmayla beslenmeye ve yemeği Allah Teâlâ’yı düşünerek pişirip O’nun huzûrundaymış gibi yemeye bağlıdır. Vücudu haram (ve şüpheli) lokma ile beslenmiş bir kimse, namazdan bir neşve duyamaz.”


Her dostluk ve sohbetin kendine mahsus bir hâli ve üslûbu vardır ki, ancak bunlara riâyet edildiği takdirde o dostluk ve sohbet devam eder ve gönüllerdeki muhabbet sarayı sarsılmaz. Ancak dostluk ve sohbetin âdâbına riâyet edilmezse, her türlü sevgi bağı bir düşmanlık düğümüne dönüşür. Bu bakımdan, dostlarla

konuşurken, çok dikkatli ve ihtiyatlı hareket etmelidir. Çünkü söz vardır, keskin kılıç gibidir; dostluğu keser, öldürür. Kalbde tedâvisi imkânsız yaralar açar. Kalb bağındaki muhabbet çiçeklerini kurutur, öldürür. Bir söz de vardır ki, bahar yağmurları gibi her tarafı güzelleştirir; sayısız faydalar sağlar.

PAYLAŞ:            

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle