İhtiyaç Sahibi Ailelerin Tamir İşleri Meslek Lisesi Öğrencilerine Emanet

Hatay'da meslek lisesi öğrencileri, ihtiyaç sahibi ailelerin evlerindeki küçük tamiratları ücretsiz yaparak bir yandan mesleklerini uygulamalı öğreniyor diğer yandan sosyal sorumluluk bilinci kazanıyor.

İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler, Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerle Buluşuyor Projesi kapsamında kentte önceden tespit edilen ihtiyaç sahiplerinin evlerindeki bozuk kapı, priz, lamba, elektrik aksamları ve ev aletlerini tamir ediyor.

Proje sayesinde sahada çalışarak mesleki becerilerini ilerleten 12 öğrenci, sosyal sorumluluk projesiyle topluma faydalı olmanın mutluluğunu da yaşıyor.

Okul Müdür Yardımcısı Vildan Gürbüzler, Ar-Ge okulu olduklarını söyledi.

Geçen yıl 5,5 milyonu aşkın üretim cirosu elde ettiklerini aktaran Gürbüzler, çeşitli sosyal sorumluluk projeleri de yaptıklarını belirtti.

Gürbüzler, Okul Aile Birliği ve muhtarların belirlediği ihtiyaç sahiplerinin evlerine gittiklerini anlatarak, "Öğretmen ve öğrencilerimiz evlerde bozuk eşya ve onarılması gereken yerleri tespit ediyor. Daha sonra buralara yönelik çalışmalar yapıyorlar. Öğrenciler hem bu sayede mesleklerini sahada uygulamalı olarak öğreniyor hem de sosyal sorumluluk projesiyle topluma faydalı oluyor. Bizler bu projenin daha da geliştirilerek yaygın bir şekilde sürdürülmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Gerçek çalışma ortamları öğrencilerimize büyük fayda sağlıyor"

Elektrik bölümü öğretmeni Ersin Öz de öğrencilerin gerçek çalışma ortamlarında tecrübe kazandığına işaret ederek, "Ailelerimizin ihtiyacı olan, yapamadığı ve erişemediği bazı hizmetleri okul olarak karşılıyoruz. Bu da kendilerine büyük katkı sağlıyor. Okuldaki eğitimler sadece öğrencilerin teorik olarak öğrenmesini sağlıyor ama sahaya çıktığında gerçek bir lambayı değiştiriyor, bir ev ortamında prizin, buzdolabının ne arıza yapabileceğini biliyor. Mobilya bölümü öğrencileri için düşünecek olursak kapının, elbise dolabının arızalarını görüyor ve onarma imkanı buluyor. Tabii ki gerçek çalışma ortamları öğrencilerimize büyük fayda sağlıyor." dedi.

Elektrik ve elektronik bölümü öğrencisi Mehmet Gültekin ise sahada çalışarak mesleği daha iyi öğrendiğini, faydalı olduğu için de mutluluk duyduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

İslam ve İhsan

PAYLAŞ:                

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle

İslam ve İhsan

İslam, Hz. Adem’den Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen tüm dinlerin ortak adıdır. Bu gerçeği ifâde için Kur’ân-ı Kerîm’de: “Allâh katında dîn İslâm’dır …” (Âl-i İmrân, 19) buyurulmaktadır. Bu hakîkat, bir başka âyet-i kerîmede şöyle buyurulur: “Kim İslâm’dan başka bir dîn ararsa bilsin ki, ondan (böyle bir dîn) aslâ kabul edilmeyecek ve o âhırette de zarar edenlerden olacaktır.” (Âl-i İmrân, 85)

...

Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

“İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.