İHTİRAS NEDİR?

İhtiras: Aşırı hırs, şiddetli arzu, bir şeye kuvvetli temâyül anlamına gelir.

İHTİRAS KELİMESİNE ÖRNEK CÜMLELER

Şehvet; nefsin her türlü şiddetli arzu ve ihtiraslarıdır. Mal, makam, mevkî, şöhret ve karşı cinse duyulan haddinden fazla ve aşırı düşkünlük gibi bütün azgınlık ve taşkınlıklar, şehvet cümlesindendir. Bunlar gâfil insanları asıl maksadından ve insanlık haysiyetinden uzaklaştıran mühim imtihanlardır. Bu tür imtihanlar karşısında sabredememek ve nefse yenik düşmek; gelgeç zevkler ve fânî menfaatler uğruna ebedî bir hayatı elîm bir azâba çevirmekten başka bir şey değildir.


Başa gelen felâketlerin en büyük sebeplerinden biri de “ihtiras”tır.


Nefsânî ihtiraslar, kalp gözünü perdeleyerek insanın hem dünyasına hem de âhiretine zehir saçar.

Şeyh Sâdî Hazretleri buyurur:

“Yeni yetişen üzümün tadı ekşi olur, ama birkaç gün sabredilince tatlılaşır.”

“Sabır, önceleri insana zehir gibi görünür, fakat bunu huy edinirsen bal olur.”


Bütün zulüm, haksızlık ve ihtirasların temelinde de, nefsini başkalarından daha üstün görme, kendini nîmete daha lâyık bilme huyu vardır. Bu kötü huydan kurtulabilmek için en tesirli ilâç, herkesi ve her varlığı kendinden değerli görmek sûretiyle nefse haddini bildirmek, onun azgınlık ve taşkınlıklarına gem vurabilmektir.


Şâh-ı Nakşibend Hazretleri buyurur:

“Halkın, Hak Teâlâʼnın rızâsından uzak düşmelerinin sebebi, (gaflete dalarak) kendilerini Hakʼtan uzak tutmaları ve ihtiraslarına meylederek dünyevî sıkletlerin altında perişan olmalarıdır. Yoksa feyz-i ilâhîde

kusur yoktur, o her an tecellî etmektedir.

PAYLAŞ:            

YORUMLAR

İlk yorumu yapan siz olun!

Yorum Ekle