İHRAM NEDİR?

İhram nedir, ne anlama gelir?

Sözlükte hürmet edilmesi gereken bir yere ya da za­mana girmek anlamına gelen ihram, hac ibadetiyle ilgili bir terim olarak;[1] bir kimsenin, hac veya umre ya da hem hac hem umre yapmak niyeti ile, sair zamanlarda helal olan bazı davranışları kendisine haram kılması demektir.[2] Haram kılınan şeylerin neler olduğu “İhram Yasakları” başlığı al­tında anlatılacaktır.

HACCIN GEÇERLİ OLMASININ ŞARTI

İhram, haccın geçerli olmasının şartıdır.

Şâfiî, Mâlikî ve Hanbelî mezheplerine göre ihram, haccın rüknüdür.[3]

Dipnotlar:

[1] İhram kelimesi mutlak olarak kullanı ldı ğ ı zaman hac ihramı akla gelmekte ise

de, namazın farzlarından olan iftitah tekbiri için de kullanılır. Çünkü bu tekbir getirilmek sureti ile namaza girilmiş ve böylece namaz dışında caiz olan gün­delik hayata ait davranışlar, namaz içinde haram kılınmış olmaktadır. İşte bu ayırıma işaret olmak üzere, ihramın terim anlamı verilirken, “Bir fıkıh terimi olarak...” ifadesi yerine, “Hac ibadeti ile ilgili olarak” ifadesini kullanılmıştır.

[2] İbn Hümâm, I, 436. İbn Rüşd, I, 427

[3] Semerkandî, II, 391. Başnefer, s. 167.

Kaynak: Diyanet Hac İlmihali

İHRAM NEDİR? İHRAMA NASIL GİRİLİR?

PAYLAŞ:            

YORUMLAR

  • Emeği geçen herkese ÇOOOK TEŞEKÜRLER sonsuz teşekkürler

Yorum Ekle